XXXIV Niedziela zwykła – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 22.11.2020 r. Ogłoszenia duszpasterskie.

1.Liturgia tygodnia. W poniedziałek wspomnienie św. Klemensa I, Papieża i Męczennika.

2.W ostatnią niedzielę roku liturgicznego przeżywamy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Nasz Pan Jezus Chrystus zakrólował z krzyża jako jedyny władca, który bierze na swoje ramiona grzechy swych poddanych. Uwielbiajmy naszego Króla i przyjmijmy Jego władzę bo Jego panowanie nigdy nie przeminie a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

3.W przyszłą niedzielę rozpoczyna się w Kościele Adwent – czas, który ma nas przygotować do świąt Bożego Narodzenia, do naszego spotkania ze Zbawicielem w wieczności. Wkroczmy w kolejny rok życia w liturgii ubogaceni przez doświadczenie roku, który mija.

4.Z Katechizmu płockiego – Niebo. Niebo w Starym Testamencie oznaczało nie tylko wielkość samego Boga, ale i stan przebywania z Bogiem aniołów i – niektórych przynajmniej – wybranych proroków. W Nowym Testamencie niebo oznacza przebywanie z Bogiem wszystkich zbawionych. Nie wiemy dokładnie, jak wygląda, ani na czym polega owo przebywanie, bowiem przekracza to możliwości ludzkiego zrozumienia i wyobrażenia. Pięknie wyraził to św. Paweł:”ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, ktorzy Go miłują” (1 Kor.2,9). Nic więc dziwnego, że Biblia mówiąc o niebie posługuje się obrazami takimi jak: życie wieczne, nieustanna szczęśliwość, wieczny odpoczynek, mieszkanie Boże, dom Ojca, wieczna uczta weselna, niebieskie Jeruzalem, raj. Niebo w tym ujęciu jest nie tyle miejscem, ile rzeczywistością duchową najgłębszej,intymnej łączności Boga z wszystkimi zbawionymi ludzmi oraz aniołami. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że „niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowiekam, stanem najwyższego, ostatecznego szczęścia”(KKK1024). Wejście do nieba jest tym, czego naprawdę pragniemy. Pragnienie to zrealizujemy żyjąc w jedności z Chrystusem i korzystając w pełni z owoców Jego odkupienia. „Niebo jest szczęśliwą wspólnotą tych wszystkich, którzy są doskonale zjednoczeni z Chrystusem”(KKK 1026). Katecheza 93.