XXIII Niedziela zwykła 5.09.2021 r. Ogłoszenia duszpasterskie.

1.Liturgia tygodnia. W środę święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

2.8 września będziemy przeżywali święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, zwane w Polsce swiętem Matki Boskiej Siewnej. Polecając Maryi przyszłoroczne plony, pamiętajmy, że jesteśmy „uprawną rolą Bożą”, na którą pada ziarno Bożego Słowa. Czy wydaje ono owoc?.

3.Prośba do rodziców o zapisywanie dzieci na katechezę. Wzrost wiary i kształtowanie wrażliwości moralnej nie dokonuje się okazjonalnie, ale poprzez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego i dzieł Bożych na katechezie i niedzielnej Eucharystii.

4. Z Katechizmu płockiego. Kościół jest hierarchiczny. Słowo hierarchia odnosi się do swoistego uporządkowania, usystematyzowania jakiejś rzeczywistości – począwszy od najważniejszych, a skończywszy a najmniej ważnych częściach. Hierarchia Kościoła to struktura, której początek dał sam Pan Jezus, kiedy Apostołom i ich następcom powierzył urząd nauczania (głoszenia Ewangelii), uświęcania (sprawowania sakramentów świętych) i rządzenia w Jego imieniu i Jego mocą. Chrystus ustanowił w Kościele różne posługi, które spełniają szafarze, będący wyposażeni w tym celu w świętą władzę. Tę właśnie władzę i troskę pasterską Pan Jezus przekazał Apostołom oraz ich następcom. Owo grono Apostolskie z postanowienia Chrystusa miało formę kolegialną, czyli stałego zespołu, na czele którego stał św. Piotr.(KKK880). Jemu również powierzył „klucze Kościoła” (Mt 16, 18-19) i troskę o cały Kościół, nazywając go Opoką. Dar „wiązania i rozwiązywania” został przekazany także całemu Kolegium Apostolskiemu pozostającemu w łączności ze swoją głową – Piotrem (KK 22). To pasterskie posłannictwo Piotra i Kolegium Apostołów stanowi jeden z fundamentów Kościoła i jest kontynuowany przez hierarchię Kościoła, czyli biskupów pod przewodnictwem następcy św. Piotra – papieża KKK 881). Papież Biskup – Rzymu i następca św. Piotra, widzialna głowa Kościoła, jest fundamentem i zródłem jedności zarówno biskupów jak i wszystkich wiernych. Ma pełną, najwyższą i powszechną władzę nad Kosciołem, którą wykonuje w niczym nie skrępowany sposób (KKK 882). Kolegium Biskupów posiada władzę w Kościele, kiedy działa w łączności z Biskupem Rzymu, jako jego głową. Swoją władzę wykonuje uroczyście na soborze powszechnym, zawsze jednak w łączności z papieżem (KKK 883 -884). Hierarchia Kościoła ( biskupi pod przewodnictwem papieża) spełniają trojakie zadania, mieszczące się w obrębie misji nauczania, uświęcania i rządzenia. Misja nauczania obejmuje głoszenie Ewangelii oraz przekaz wiary otrzymanej od Chrystusa za pośrednictwem Apostołów a także staranie się o ich nieomylny przekaz. Misja uświęcania obejmuje sprawowanie sakramentów, a szczególnie Eucharystii. Misja rządzenia obejmuje kierowanie powierzonym sobie Kościołem. Władzę tę sprawuje biskup w sposób zwyczajny i bezpośredni wobec diecezji. Katecheza 75

5.Msze Święte na Lazurowym Wybrzeżu w niedzielę 5.09. 2021 r.

  • 9h00 Col de Villefranche w kościele Notre Dame de France
  • 15h30 Cannes w kościele Sacre – Coeur du Prado