VI Niedziela zwykła 14.02.2021 r. Ogłoszenia duszpasterskie

1.Liturgia tygodnia. W środę wspomnienie siedmiu założycieli Zakonu Serwitów NMP.

2.W środę 17 lutego z całym Kościołem rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. Wielki Post jest dla chrześcijanina czasem szczególnego wmyślenia w misterium Krzyża. Niechaj w ciągu tych czterdziestu dni starczy nam czasu, aby rozważyć cenę miłości jaką zapłacił Jezus Chrystus za mnie i za ciebie.

3.Najbliższa środa to środa popielcowa. W środę popielcową obowiązuje nas post scisły i nie ma od niego dyspensy. Spożywamy dwa posiłki lekkie i jeden do syta. Nie spożywamy potraw mięsnych. Obrzęd posypania naszych głów popiołem na znak pokuty, przemiany i nawrócenia będzie miał miejsce w niedzielę 21 lutego tj. w 1 Niedzielę Wielkiego Postu.

4.Z Katechizmu płockiego. Natchnienie Pisma Świętego. Co oznasza, że księgi Pisma Świetego są natchnione? Najogólniej rzecz biorąc, oznacza to, że ich autorem jest Bóg. Katechizm Kościoła Katolickiego powtarza za Konstytucją o Objawieniu Soboru Watykańskiego II: „Święta Matka Kościół uważa, na podstawie wiary apostolskiej, księgi tak Starego, jak Nowego Testamentu w całości, ze wszystkimi ich częściami za święte i kanoniczne, dlatego że spisane pod natchnieniem Ducha Świętego, Boga mają za autora i jako takie zostały Kościołowi przekazane”(KKK105). Jeśli Bóg jest autorem Bibli, to znaczy, że miał On wpływ na wydarzenia, które opisują poszczególne księgi, wybrał i przygotował ludzi, którzy o tych wydarzeniach opowiadali, a w ostatnim etapie wpływał na wolę i rozum tych, którzy święte księgi spisywali. Nie oznacza to jednak, że wola i rozum były wyłączone, tak, że spisywali księgi automatycznie, niejako „pod dyktando”. Używali oni bowiem wiedzy, jaką dysponowali i własnych zdolności literackich. Do sporządzenia ksiąg świętych Bóg wybrał ludzi, którymi posłużył się jako używającymi swoich zdolności i sił, by dzięki Jego działaniu w nich i przez nich oni sami jako prawdziwi autorzy przekazali na piśmie to wszystko, i tylko to, czego On chciał. Z tego, że to Bóg jest autorem Biblii wynikają jej przymioty; świętość i nieomylność. Katechizm wyjaśnia, iż „należy uznawać, że księgi biblijne w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Bożej miała być przez Pismo Święte utrwalona dla naszego zbawienia”(KKK107).

5.Msze Święte na Lazurowym Wybrzeżu w Niedzielę 14 lutego 2021 r.

  • 9h00 Col de Villefranche w kościele Notre Dame de France
  • 15h30 Cannes w kościele Sacre-Coeur du Prado