V Niedziela zwykła 7.02.2021. Ogłoszenia duszpasterskie

1.Liturgia tygodnia. W poniedziałek wspomnienie św. Hieronima Emilianiego. W środę wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy. We czwartek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.

2.11 lutego w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lordes będziemy przeżywać Swiatowy Dzień Chorych. W tym to dniu w sposób szczególny Kościół modli się za ludzi chorych i cierpiących. Jest to wielka katecheza dla wszystkich. Cierpiących przybliża do Chrystusa ofiarującego się za swój lud, a zdrowym pozwala zrozumieć jak wielkim darem i łaską jest to, że mogą służyć innym i cieszyć się pełnią życia.

3.Z Katechizmu płockiego. Pismo Święte. Prawie w każdym polskim domu znajduje się jedna z najstarszych ksiąg świata, w tytule której zamieszczone zostało słowo „święte”. Jest to Pismo Święte, które nazywa się zamiennie Biblią. Pismo Święte to zbiór kilkudziesięciu ksiąg. Składa się ono z 46 ksiąg Starego i 27 ksiąg Nowego Testamentu, a więc w sumie z 73 ksiąg, które stanowią niepowtarzalną jedność. Mówi się nawet, że jedna księga oświetla drugą. Księgi Starego i Nowego Testamentu uznawane są przez chrześcijan za natchnione przez Boga. Zawierają Objawienie, które stanowi podstawę ich wiary. Autorem Pisma Świętego jest Bóg, który w swej dobroci i miłości do człowieka przemówił do niego ludzkimi słowami. Zatem Pismo Święte to słowa Boga, to mowa Boża wyrażona językami ludzkimi i utrwalona na piśmie (KKK101). Bóg przez wybranych ludzi zapisał na kartach Pisma Świętego nie tylko fakty historyczne, przede wszystkim wskazał człowiekowi cel i sens jego życia. Dzięki Pismu Świętemu człowiek może poznać Boży zamiar wobec ludzkości. Księgi Biblijne – jak czytamy w dokumentach Soboru Watykańskiego II – w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Bożej miała być przez Pismo Święte utrwalona dla naszego zbawienia. (KO 11). Pismo Święte jest dla nas normą wiary, zródłem życia duchowego oraz pokarmem dla duszy. Porównanie Pisma Świętego do pokarmu uczy nas, iż winniśmy być z nim w nieustannym, niemalże codziennym kontakcie. Katecheza 6.

4.Proszę o kontakt z tymi osobami, które należą do grup Żywego Różańca. Chcę sprawdzić, czy poszczególne grupy są kompletne.

5.Msze św. na Lazurowym Wybrzeżu w Niedzielę 7.02.2021 r.

  • 9h00 Col de Villefranche w kościele Notre Dame de France
  • 15h30 Cannes w kościele Sacre – Coeur du Prado.