Ogoszenia na 12 07 2020

Ogłoszenia na 12 lipca 2020

…Niedzielna  Ewangelia – przypowieść o siewcy (Mt 13,1-23).
    Niech Słowo Boże nada na urodzajną glebę naszego serca i przynosi plon  
     stokrotny.

…Ks. Rosiek jest na urlopie, księża zastępcy nie mogli przyjechać z powodu
    koronawirusa – Rodacy proszeni są aby uczestniczyli we Mszy Św. w
    parafiach francuskich w Nicei i okolicy.

…Dla Parafian oraz Gości życzenia; niech Wasze wakacje będą pod bożą opieką, radosne, bezpieczne i zdrowe.