Ogłoszenia – Nicea. 2013.06.23

12 Niedziela Zwykła

 

* Na przyszłą niedzielę mamy już pierwszego zastępcę. Przyjeżdża wcześniej, żebyśmy mogli być trochę razem. Jak już informowałem, Ks. Józef jest na parafii koło Żywca. Jest to niewielka parafijka na której nie ma wiele intencji. Dlatego ma możliwość odprawienie Mszy Świętych i nawet  o nie prosił, gdyby nasi parafianie mogli go tu wesprzeć.

 

* Wakacje to czas wypoczynku. Natomiast sam wyjazd to zawsze mniejsze czy większe ryzyko. Przyszedł do mnie kiedyś pewien pan i mówi; jadę na wakacje. Chciałbym się wcześniej wypowiadać, bo to nigdy nie wiadomo. Może byłoby dobrze zrobić tak jak ten pan….oraz polecić się P. Bogu

 

*Dziękujemy Pani Danusi, że w czasie wakacji przygotowuje program pieśni do rzutnika na Mszę Św.

 

* Opiekę nad kaplicą na Garibaldi przejęli; Jola oraz panowie Morek i Piotr – dziękujemy.  To są osoby, które zdeklarowały swoją pomoc na sposób oficjalny. Wszystkich proszę, aby się nie wymawiać od zaangażo- wania gdyby nastąpiła taka potrzeba. Już z góry za to dziękuję.

 

*  W tym tygodniu przypadają imieniny; Jana Chrzciciela, Piotra i Pawła, Lucyny i Wladysława.

*  Ksiądz Rektor z Paryża przesyła podziękowanie za ofiarę anonimową  złożoną w kopercie na rzecz Polskiej Misji Katolickiej