Ogłoszenia 9.09.2012

Ogłoszenia 9.09.2012
XXIII Niedziela Zwykła

*W przyszłą niedzielę Msza w Monaco jak zwykle o 15.30.
*W przyszłą niedzielę modlimy się modlimy się za w naszej parafii za młodzież i dziatwę szkolną. Poświęcenie tornistrów. Rok szkolny to wielkie wyzwanie i ogromna praca. Wypraszajmy błogosławieństwo u Boga dla naszych uczniów i studentów. W każdej rodzinie rodzice i dziadkowie mają się za kogo modlić, i to jest ich zadanie.
*Mieliśmy rekolekcje oraz zjazd księży polskich w Laferte k. Paryża. Spotkałem Księdza Krzysztofa, który miał ostatnio rekolekcje u nas. To ten, który używał w czasie nauk obrazów oraz ikon. Ksiądz Krzysztof mówił wtedy o złorzeczeniach i przekleństwach jakie czasem ciążą od pokoleń na rodzinach. Tematy, które poruszał są bardzo aktualne, wielu naszych Parafian prosiło o powtórzenie takich rekolekcji. Ja tą prośbę przekazałem Księdzu Krzysztofowi. Obiecał, że uwzględni naszą parafię w swoim terminarzu.
* Rekolekcje głosił do nas hierarcha diecezji poznańskiej, arcybiskup Gondecki. Ponieważ obecny rok liturgiczny będzie pod znakiem wiary, sprawie tej poświęcono wiele czasu. Księży było nas 80, przyjechali ze wszystkich regionów Francji, najdalej było dla Nicei,1100km.
* Pielgrzymujemy do Matki Bożej do Laghet. Przypada to 14 października. Jest to równocześnie Dzień Papieski. Matce Bożej oraz Błogosławionemu Janowi-Pawłowi polecać będziemy nasze sprawy emigracyjne.
*W katedrze w Monaco jest bliski nam obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Znajduje się w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Kaplica jest po prawej stronie, po stronie wejścia do zakrystii. Miejsce bardzo dobrze wybrane. Nie przeszkadza ruch turystów, można zawsze wejść i spokojnie się pomodlić. Natomiast w tym miejscu nie wolno robić zdjęć. Tam ma być tylko adoracja. Mówię o tym, po to abyście odwiedzali naszą Matkę Bożą, gdy tylko jesteście w Monaco. I mówcie też innym.

* NASZE SPPRAWY RODZINNE
* Adam kończył Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie – Wydział Instrumentalny (klasa altówki). Chce kontynuować swoje studia muzyczne w Nicei. Studiował tu już przez rok, ale skończyło się stypendium. Szuka teraz mieszkania i pracy. Bardzo nas prosi o pomoc. Do prośby Adama dołącza się również jego mama. Czy możemy mu pomóc?? *Pani Urszula proponuje pracę (odprowadzanie dzieci do przedszkola). Rodzina mieszka na Cimiez. Telefon do Pani Urszuli – 0 613 325 227