Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 4.04.2021 r. Ogłoszenia duszpasterskie.

1.Liturgia tygodnia. W środę wspomnienie św. Jana Chrzciciela de la Salle, kapłana.

2.Radosne „Alleluja”jest dziś na naszych ustach i w naszych sercach. Niech ta radość wielkanocnego poranka dotrze do każdego ludzkiego serca. Niech będzie ona zadatkim i zapowiedzią wiecznego świętowania ze Zmartwychwstałym w wieczności.

3.Składamy sobie dzisiaj życzenia. Przeżywając te święta jako ludzie wierzący, pragniemy, aby wiara w to, że Jezus zmartwychwstał, że żyje i jest wśród nas, przemieniała nasze wnętrze i wkroczyła w nasze życie w jego każdym wymiarze.

4.W Wielką Sobotę – 3.04.2021 r. -poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny. Poświęcenie pokarmów będzie połączone z nabożeństwem Drogi krzyżowej. Program święcenia pokarmów: Cannes godzina 10h00, Col de Villefranche 12h00, Monaco godzina 15h00.

5.Z Katechizmu płockiego – Zmartwychwstanie Chrystusa. Czym jest zmartwychwstanie? Jest Przejściem Chrystusa – wraz z duszą i ciałem – od śmierci do życia poza czasem i przestrzenią. Jest uczestnictwem w stanie chwały (por. KKK 646) . Cielesność Jezusa zmartwychwstałego to cielesność uwielbiona. Jego ciało jest to samo, ale nie takie samo. Jest tym samym ciałem, które zawisło na krzyżu, ze śladami gwozdzi i włóczni, ale nie takim samym, gdyż przekracza prawa natury (por KKK 645). Potwierdzają to świadectwa ewangelistów, którzy piszą na przykład, że Jezus po zmartwychwstaniu wszedł do pomieszczenia mimo zamkniętych drzwi.(J 20,26). Zmartwychwstanie jest jednak wydarzenien tajemniczym. Jego rzeczywistość potwierdza pusty grób i świadectwa uczniów. W tajemniczy dla nas sposób Chrystus powstał z martwych, opuścił grób, w którym złożono Jego ciało. Zmartwychwstanie nadaje też sens i potwierdza to wszystko, co Chrystus czynił i czego nauczał. Jest potwierdzeniem boskości Jezusa. Zmartwychwstanie otwiera człowiekowi dostęp do nowego życia, usprawiedliwia , przywraca łaskę Bożą. Jest zasadą i zródłem naszego przyszłego zmartwychwstania. Katecheza 60.

6.Msze Święte na Lazurowym Wybrzeżu w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

  • Wigilia Paschalna ze Wspólnotą francuską na Col de Villefranche w kościele Notre Dame de France o godzinie 6h30.
  • Msza Święta Rezurekcyjna na Col de Villefranche w kościele Notre Dame de France o godzinie 9h00.
  • Msza Święta w Cannes w kościele Sacre – Coeur du Prado o godzinie 15h30.
  • W poniedziałek Wielkanocny Msza Święta na Col de Villefranche w kościele Notre Dame de France o godzinie 9h00