Niedziela Zesłania Ducha Świętego 5.06.2022 r. Ogłoszenia duszpasterskie.

1.Liturgia tygodnia. W poniedziałek wspomnienie św. Norberta, Biskupa. We czwartek wspomnienie św. Efrema, Diakona i Doktora Kościoła. W piątek wspomnienie Bł. Bogumiła, Biskupa. W sobotę wspomnienie św. Barnaby, Apostoła.

2.Piećdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu, w dniu Pięćdziesiątnicy, uwielbiony Jezus Chrystus wylewa obficie Ducha i objawia Go jako Boską Osobę, w tym dniu zostaje w pełni objawiona Trójca Święta. Posłanie Chrystusa i Ducha Świętego wypełnia się w Kościele, który jest posłany, aby głosić i upowszechniać misterium komunii Trójcy Świętej.

3.Kończymy okres paschalny. Niech dar Ducha Świętego, którego Pan wylał obficie, umacnia w nas dzieło zbawienia. W swym codziennym życiu możemy dawać świadectwo Chrystusowi, bo Duch Pana umacnia to, co słabe, prostuje, co błebne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju.

4.Czerwiec jest miesiącem, w którym oddajemy cześć Boskiemu Sercu, dla nas włócznią żołnierza przebitemu. Zastanówmy się, czy nasze serca nie są zbyt oziębłe, obojętne, nieczułe dlatego właśnie, że zbyt mało wpatrujemy się w otwarte Serce Zbawiciela?

5.Msze św. na Lazurowym Wybrzeżu w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego

  • 9h00 Col de Villefranche w kościele Notre Dame de France
  • 15h30 Cannes w kościele Sacre Coeur du Prado