IV Niedziela Wielkanocna – Niedziela Dobrego Pasterza 25.04.2021 r. Ogłoszenia duszpasterskie.

1.Liturgia tygodnia. We czwartek wspomnienie św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła. W piątek wspomnienie św. Piusa V, papieża. W sobotę wspomnienie św. Józefa, Rzemielśnika.

2.Kościół wzywa w niedzielę Dobrego Pasterza do szczególnych modlitw o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne. Powołania są znakiem wiary ludu Bożego. Na świecie jest wiele takich parafii, kościołów i ołtarzy, przy których kapłan nie stanie, bo go nie ma. Dziekujmy nieustannie Bogu za tych kapłanów, których mamy i prośmy, by naszym ołtarzom nigdy nie zabrakło sług Pańskich.

3.25 kwietnia Kościół czci św. Marka Ewangelistę. Z okazji tego święta zapytajmy samych siebie, jak często w swoim życiu sięgam po Pismo Święte, aby przeczytać i przemedytować chociaż mały fragment Ewangelii.

4. Z Katechizmu płockiego – Pusty grób Jezusa. Pusty grób Jezusa jest pierwszym ogniwem głoszenia orędzia paschalnego, fundamentalnej prawdy chrześcijaństwa o zmartwychwstaniu Chrystusa. Po śmierci na krzyżu, udokumentowanej przez rzymskiego setnika przebiciem boku, Jezus został pochowany w Wielki Piątek nieopodal miejsca kazni i śmierci, w grobowcu Józefa z Artmatei. W Wielką Niedzielę o świcie trzy niewiasty nawiedziły grób i nie znalazły w nim ciała Jezusa, a „dwaj mężczyzni w lśniących szatach” (Łk 24,4) oznajmili, że „nie ma Go tutaj, zmartwychwstał” (Łk 24,6). Powiadomieni o tym apostołowie Piotr i Jan przybyli i ujrzeli pusty grób z leżącymi w nim pogrzebowymi płótnami i chustą. Na ten widok apostoł Jan „ujrzał i uwierzył” (J 20,8) w zmartwychwstanie Pana. Pusty grób sam w sobie nie jest bezpośrednim dowodem na zmartwychwstanie Jezusa – nieobecność ciała można by wyjaśnić inaczej (por. KKK 640), na przykład przełożeniem w inne miejsce, jak sądziła przez chwilę Maria Magdalema (J 20, 13) lub celową kradzieżą ciała przez uczniów Jezusa, jak z kolei rozgłaszali zakłopotani członkowie Sanhedrynu (M 28,11-15). Na przestrzeni wieków powstało jeszcze wiele innych hipotez, usiłujących pozbawić fakt pustego grobu mocy dowodowej na zmartwychwstanie Jezusa, jak hipoteza letargu lub zapadnięcia się ciała w szczelinie pękniętej skały podczas trzęsienia ziemi. Tej hipotezie przeczy obecność płócin w grobie, które przylegały szczelnie do ciała pogrzebanego Jezusa, a urzędowe stwierdzenie śmierci przez straż rzymską, czuwającą przy skazańcu, aż do przebicia boku włócznią, wyklucza możliwość pozostawania Jezusa w stanie letargu. Pusty grób Jezusa jest faktem historycznym, ale wyjaśnienia tego faktu i jego interpretacja mogą być wielorakie. Nie wskazywałby on jednoznacznie na cud zmartwychwstania, gdyby zabrakło określanych mianem chrystofani spotkań Zmartwychwstałego z wybranymi ludzmi. Ich świadectwa w powiązaniu z faktem pustego grobu stały się argumentem za historycznością faktu zmartwychwstania Jezusa (por. KKK 643). Katecheza 62.

5.Msze Święte w IV Niedzielę Wielkanocną na Lazurowym Wybrzeżu.

  • 9h00 Col de Villefranche w kościele Notre Dame de France
  • Nie będzie Mszy św. w Monaco