Informacje Duszpasterskie na niedzielę – 2019. 03. 31

…Rekolekcje. Zaczynamy w piątek. Prowadzi Ks. Jakub Dębicki – misjonarz
z Ukrainy. Temat dostosowany do naszych kontekstu emigracyjnego. Garibaldi. 5 kwietnia. godz. 19.30

… Spowiedź Wielkanocna – sobota 19.30. Będzie kilku księży-gości. Nie wolno nam zaniedbać Pojednania z Bogiem i braćmi.
… Papież w Maroku na dwa dni. Wspierajmy go w działaniu ekumenicznym. Tym bardziej że arcybiskup Rabatu przypomniał, iż prawo marokańskie zabrania nawróceń z religii muzułmańskiej.

… Palemki z Pl. – przyjechały. Dziękujemy p. Krzysztofowi oraz tym, którzy je wykonali i załatwiali. Są wyrazem pięknej polskiej tradycji.

… Baranki – wielkanocne są symbolem wiary i przypomnieniem naszych dziecięcych lat. Dziękujemy za baranki wielkanocne.

… Spotkanie przed Bierzmowaniem – bezpośrednio po Mszy. Dziękuję rodzicom naszej młodzieży, że sprawa Bierzmowania leży im na sercu.
Na spotkanie po Mszy zapraszamy również rodziców, aby mogli się przysłuchać, tym bardziej, że czekają na swoje dzieci.

… Katecheza. W czasie gdy będę  miał spotkanie do Bierzmowania,  katechezę  z dziećmi poprowadzi  mama. Za pozytywną odpowiedź na moją prośbę – dziękuję. Odwagi;  gratuluję. Zachęcam i zapraszam inne mamy.

… Odezwa Ks. Rektora. Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu daje nam relację z działalności oraz prosi o wsparcie finansowe. Nikt z nas nie ma za dużo pieniędzy, jednakże weźmy pod uwagę potrzeby tej organizacji, która tak ofiarnie stara się o dobro duchowe Rodaków na emigracji.