III Niedziela zwykła 23.01.2022 r. Ogłoszenia duszpasterskie.

1.Liturgia tygodnia. W poniedziałek wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła. We wtorek święto Nawrócenia św. Pawła, apostoła. W srodę wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa. We czwartek wspomnienie św. Anieli Merici, dziewicy. W piątek wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła.

2.Od 18 do 25 stycznia trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. O tę modlitwę apelował do nas Ojciec św. podczas pielgrzymki do Polski „Jest mym gorącym pragnieniem, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa w mojej Ojczyznie nie ustawali w odkrywaniu braterstwa w Chrystusie wypływającego ze wspólnego chrztu….. Gromadzimy się w imieniu naszego Pana na chwilę braterskiej modlitwy. Chcemy dziękować za wspólnie przebytą drogę. Chcemy też modlić się o wytrwałość we wszystkich dążeniach ekumenicznych”.

3.Tydzień Ekumeniczny zwraca naszą uwagę na Biblię, księgę wszystkich chrześcijan. Niekiedy nie rozumie się różnic pomiędzy wydaniami katolickimi a niekatolickimi Pisma Świętego. Są takie trzy zasadnicze róznice . Po pierwsze wyznania niekatolickie odrzucają 6 napisanych po grecku ksiąg ST. My mamy 45 ksiąg, oni tylko 39, zachowują kanon hebrajski. Druga odmienność polega na różnym tłumaczeniu poszczególnych miejsc Pisma Świętego. Wreszcie po trzecie w wydaniach niekatolickich pomija się wszelkie komentarze historyczno-filozoficzno-egzegetyczne, uznając zasadę, że każdego oświeca Duch Swięty, by rozumiał słowo Boże. Pamiętając o tych zasadniczych różnicach katolicy mogą posługiwać się w prywatnej lekturze wydaniami niekatolickimi.

4.Po Mszy św. w dzisiejszą niedzielę będziemy mieli możliwość uczestniczenia w jasełkach. Aktorami tego spektaklu bedą dzieci z naszej polonijnej wspólnoty. Zapraszam wszystkich rodaków na to wydarzenie.

5.Msze św. na Lazurowym Wybrzeżu w niedzielę 23 stycznia 2022r.

  • 9h00 Col de Villefranche w kościele Notre Dame de France
  • 15h30 Monaco w kościele Sainte Devote