III Niedziela Adwentu 17.12.2023 r. Ogłoszenia duszpasterskie.

1.Liturgia tygodnia. We wtorek wspomnienie św. Urbana V, papieża. We czwartek wspomnienie św. Piotra Kanizjusza, kapłana i doktora koscioła.

2.Adwent to czas dobrych postanowień, umartwienia, obfitszej lektury Pisma świętego. Jaką praktyką ascetyczną naznaczyliśmy tegoroczny Adwent, jakie dobre postanowienie powzięliśmy? Czy jesteśmy przygotowani na przyjście Chrystusa? Czy naprawdę czuwamy?

3.W Adwencie – przypominamy – chrześcijanie wyrzekamy się dobrowolnie, z pobudek religijno-etycznych, zachowań, które niszczą nastrój czuwania i modlitewnego skupienia. Chrześcijaństwo jest religią radości, Kościół błogosławi każdą ludzką radość. Adwent jest jednak ascezą radości. Stąd nie da się w Adwencie polączyć postawy głęboko chrześcijańskiej z jednoczesnym bywaniem na dyskotece czy w lokalach rozrywkowych. Przez takie zachowanie dajemy czytelny znak naszej wiary.

4.Msze św. na Lazurowym Wybrzeżu w Niedzielę 17.12.2023 r.

  • 15h30 Monaco w kościele Sainte Devote
  • 18h00 Col de Villefranche w kościele Notre Dame de France