Ogłoszenia – Nicea. 2013.06.02

Boże Ciało

* Ogłoszenia są dziś krótkie, aby nie przeciągać z racji procesji. Mniej ważne sprawy będą odczytane w przyszłą niedzielę.

* Dziś Msza w Cannes.

* Papież polecił w każdej diecezji zorganizować adorację o tematyce eucharystycznej z okazji Święta Bożego Ciała. Wyznaczył dzień i godzinę dla całego świata katolickiego. Jest to niedziela 2 czerwiec godziny; od 17;00 do 18;00. Jeżeli ktoś może, niech włączy się w tę światową modlitwę. Nasza młodzież uprzedziła Papieża i zorganizowała adorację eucharystyczną w piątek wieczorem. Za tą inicjatywę – dziękuję.

* Dziękuję tym osobom, które dołożyły swojego czasu i swoich chęci  do zbudowania i przystrojenia ołtarza polowego i przygotowały teren na procesję. Pracowali panowie; Ogonowski Bogdan, Władysław Grodzki, Michał Woźniak – Bóg zapłać

* Dziękuję rodzicom za umożliwienie dzieciom uczestniczenia w procesji. Szczególnie dziękuję za wysiłek i wyszukanie płatków kwiatów do sypania przed monstrancją.

* Tradycyjnie są dla dzieci słodycze po procesji – zapraszam dzieci do salki.