Z życia naszej Wspólnoty

Z naszej polonijnej Wspóloty w Nicei odszedł do Pana po nagrodę życia wiecznego Pan Piotr Rzadkowski. Pogrzeb Pana Piotra Rzadkowskiego będzie miał miejsce w piątek 26 lutego 2021 r. o godzinie 14h00 w Kościele Notre Dame de France na Col de Villefranche.