XXXIII Niedziela zwykła 15.11.2020 r. Ogłoszenia duszpasterskie.

1.Liturgia tygodnia. W poniedziałek wspomnienie św. Małgorzaty Szkockiej. We wtorek wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej. We czwartek wspomnienie bł. Salomei, dziewicy. W piątek wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, kapłana. W sobotę wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.

2. W listopadowe dni częściej pamiętajmy o zmarłych. Nasza modlitwa, ofiara i cierpienie, a zwłaszcza możliwość zyskiwania w tych dniach odpustów, które są udziałem w duchowym skarbcu Kościoła, niech będą rzeczywistym gestem wyciągniętej dłoni i serca. Niech będą też wyrazem naszej wiary i wdzięczności wobec zmarłych za wszelkie dobro, jakie od nich kiedyś otrzymaliśmy.

3.Najbliższa niedziela to ostatnia niedziela w cyklu roku liturgicznego. To Uroczystość Chrystusa Króla. Kościół stawia nam przed oczy prawdę, że na końcu wszelkich czasów staje Chrystus – Król. Niech Jego panowanie, Jego królestwo głęboko przeniknie nasze życie we wszystkich wymiarach.

4. Z Katechizmu płockiego – Sąd szczegółowy. Wszystkie nasze ziemskie czyny zostaną osądzone. Śmierć kończy życie doczesne człowieka, kończy czas zasługiwania, czas przyjęcia lub odrzucenia łaski Bożej ukazanej nam w Chrystusie i – jak wierzymy – „zaraz po śmierci każdego następuje zapłata stosownie do jego czynów i wiary” (KKK 1021). Naprawdę obiektywny, sprawiedliwy osąd naszych czynów dokonany będzie zatem przez samego Chrystusa: na sądzie ostatecznym przy końcu świata, ale także zaraz po naszej śmierci, gdy trzeba będzie przed Panem Bogiem zdać sprawę z naszego życia. Sąd ten nazywamy sądem szczegółowym. O sądzie tym przez wieki aż do naszych czasów naucza Kościół. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Każdy człowiek w swej nieśmiertelnej duszy otrzymuje zaraz po śmierci wieczną zapłatę na sadzie szczegółowym, który polega na odniesieniu jego życia do Chrystusa i albo dokonuje się oczyszczenie, albo otwiera bezpośrednio wejście do scczęścia nieba, albo stanowi bezpośrednie potępienie na wieki. (Katecheza 92)