XXXII Niedziela zwykła 8.11.2020 r. Ogłoszenia duszpasterskie

1.Liturgia tygodnia

W poniedziałek Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. We wtorek wspomnienie św. Leona Wielkiego Papieża i Doktora Kościoła. W środę wspomnienie św. Marcina z Tours, Biskupa. We czwartek wspomnienie św. Jozafata Biskupa i Męczennika. W piątek wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych Męczenników Polski.

2. W listopadowe dni pamiętajmy częściej o zmarłych. Nasza modlitwa, ofiara, cierpienie, a zwłaszcza możliwość zyskiwania w tych dniach odpustów, które są udziałem w duchowym skarbcu Kościoła, niech będą rzeczywistym gestem wyciągniętej, pomocnej dłoni i serca. Niech będą wyrazem naszej wiary i wdzięczności za wszelkie dobro, jakie od nich kiedyś w życiu otrzymaliśmy.

3. 11 listopada. Dla Polaków jakże to piękna data! To przecież rocznica odzyskania po latach zaborów i niewoli własnej, niepodległej Polski. Niech w tym dniu nie zabraknie i naszej modlitwy w intencji Ojczyzny.

4. Zmartwychwstanie z Chrystusem – z Katechizmu płockiego. Punktem kulminacyjnym wyznania naszej wiary jest głoszenie zmartwychwstania umarłych na końcu czasów oraz życia wiecznego. Podstawą teologiczną tej prawdy jest przekonanie o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Prawdę o zmartwychwstaniu umarłych Bóg objawiał stopniowo. Nadzieja na cielesne zmartwychwstanie pojawia się już w Starym Testamencie. Jezus łączy natomiast wiarę w zmartwychwstanie ze swoją osobą, mówiąc: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem(J11,25). To Jezus w ostatnim dniu wskrzesi tych, którzy będą wierzyć w Niego(J 5,24-25; 6,40). Co to znaczy zmartwychwstać? Jak naucza Katechizm, śmierć jest rozdzieleniem duszy i ciała. Ciało człowieka ulega zniszczeniu, jego dusza zaś idzie na spotkanie z Bogiem, oczekując jednocześnie na ponowne zjednoczenie ze zmartwychwstałym ciałem. Bóg w swojej wszechmocy przywróci ostatecznie naszym ciałom niezniszczalne życie, jednocząc je z naszymi duszami mocą Zmartwychwstania Jezusa(por.KKK 997)