XXX Niedziela zwykła 25.10.2020 r. Ogłoszenia duszpasterskie

1.Liturgia tygodnia. W środę Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

2.Przed nami ostatnie już dni miesiąca różańcowego. Opatrzność daje nam różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. W te ostatnie dni i wieczory pazdziernikowe módlmy się z różańcem w dłoni przeniknięci wiarą w przemożne orędownictwo Królowej Różańca świętego, danej naszemu narodowi „ku pomocy i obronie”

3.Najbliższa niedziela 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Szczególnie w ten dzień Kościół przypomina nam, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Mimo, że zyjemy z dala od grobów naszych przodków, znajdzmy w tych dniach czas na odwiedzenie cmentarza w najbliższej okolicy gdzie mieszkamy. Obecność na cmentarzu jest wyrazem naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Pamiętajmy jednak, że to nie wszystko, nie jest to cała prawda. W duchu głębokiej i żywej wiary w życie wieczne pośpieszmy im z pomocą. Z wdzięczności za trud ich doczesnego życia dla nas zanieśmy im ten wielki dar Mszy św.,Komunii św. i modlitwy. Zanieśmy im w darze to, co naprawdę kosztuje ofiary i poświęcenia z naszej strony.

4.W Uroczystość Wszystkich Świętych Msza święta w naszej wspólnocie będzie miała miejsce o godzinie 9h00. W czasie tej Mszy św., jak i przez cały miesiąc listopad w modlitwie wypominkowej będziemy się modlić w intencji tych, którzy odeszli od nas do wieczności.

5.2 listopad Dzień Zaduszny. Nasze zamyślenie o śmierci, o przemijaniu i wieczności niech będzie okazją do odnowienia naszej wiary w rzeczy ostateczne: sąd Boży, w odpowiedzialność człowieka przed Bogiem za swoje życie.Uczą nas tego i o tym przypominają groby naszych przodków, zwłaszcza tych, którzy swoje życie oddali, aby inni mogli żyć. 2 listopada Msza św. w naszej wspólnocie będzie odprawiana o godzinie 18h30