XXVII Niedziela zwykła 3.10.2021 r. Ogłoszenia duszpasterskie.

1.Liturgia tygodnia. W poniedziałek wspomnienie św. Franciszka z Asyżu. W środę wspomnienie św. Brunona, kapłana. We czwartek wspomnienie Majświętszej Maryi Panny Różańcowej. W sobotę wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa.

2.Rozpoczyna się miesiąc pazdziernik – miesiąc modlitwy różańcowej. W czasach tak trudnych, w czasach zagubienia człowieka skazanego na zdawanie trudnego egzaminu ze swej postawy wobec Boga i bliznich, wezmy do naszych dłoni różaniec. Prosi nas o to sama Matka Najświętsza.

3.Modlitwa różańcowa jest jedną z najpopularniejszych modlitw Kościoła. Zna ją każdy katolik. Jest ona odmawiana przez setki milionów chrześcijan. Zdecydowała o tym łatwość i prostota różańca. Składa się on przecież z modlitw codziennych, najpowszechniej używanych „Modlitwy Pańskiej” i „Pozdrowienia Anielskiego”. Można odmawiać go w każdym czasie i na każdym miejscu. Rozważanie tajemnic z życia Jezusa i Jego Matki, dołączone w wiekach pózniejszych, nadają różańcowi formę rozmyślania, kontemplacji Ewangelii, co pozwala nie tylko lepiej poznać życie Chrystusa, ale je także naśladować.

4.Prośba do rodziców o zapisywanie dzieci na katechezę. Wzrost wiary i kształtowanie wrażliwości moralnej nie dokonuje się okazonalnie, ale poprzez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego i dzieł Bożych na katechezie i niedzielnej Eucharystii. Rozpoczęcie nauki katechetycznej w najbliższą niedzielę po Mszy św.

5. Z Katechizmu płockiego. Maryja – pierwowzór i ikona Kościoła. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza „Maryja, wypowiadając „Fiat” w chwili Zwiastowania i dając swoje przyzwolenie na misterium Wcielenia, współdziałała już w całym dziele, jakie miał wypełnić Jej Syn. Jest Ona Matka wszędzie tam, gdzie On jest Zbawicielem i Głową Mistycznego Ciała” (KKK 973). Wierzymy, że Najświętsza Boga Rodzicielka, Nowa Ewa, Matka Kościoła kontynuje w niebie swoją macierzyńską rolę wobec członków Chrystusa. Odpowiadając Bogu „tak”, dała doskonały przykład przyjmowania woli Bożej w swoim życiu. Towarzyszyła Chrystusowi od początku Jego publicznej działalności, aż po krzyż na Golgocie. Najgłębiej ze swym Jednorodzonym współcierpiała i z ofiarą Jego złączyła się matczynym duchem. Zatem w szczególny sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela przez wiarę, nadzieję i miłość, i stała się Matką wszystkich wierzących w Chrystusa, Matką całego Kościoła. W Litani Loretańskiej wyznajemy, że Maryja jest orędowniczką, wspomożycielką, pośredniczką. Nazywamy ją też Matką Pięknej Miłości, prowadzącą do jedności wszystkich uczniów Jej Syna. Kościół w swoim pielgrzymowaniu do Chrystusa, rozważając tajemnice Jej życia, widzi w Niej wzór i pragnie Ją nasladować. Nazywa Ją swoją Matką, gdyż przez Nią rodzi się to, co święte w Kościele. Od początku Kościół określał Ja mianem Bożej Rodzicielki i w swoich modlitwach uciekał się do Niej, upraszając o obronę we wszelkich przeciwnościach. W naszych czasach z wdzięcznością przyjmuje Jej wskazania udzielane podczas objawień W Lourdes, La Salette, Fatimie i tylu innych miejscach. Mówimy, że Maryja jest ikoną Kościoła, bo uczy, jak wierzyć i bezgranicznie ufać Bogu. Katecheza 83

6.Msze św. na Lazurowym Wybrzeżu w niedzielę 3 pazdziernika 2021

  • 9h00 Col de Villefranche w kościele Notre Dame de France
  • 15h30 Cannes w kościele Sacre – Coeur du Prado