XXV Niedziela zwykła 19.09.2021 r. Ogłoszenia duszpasterskie.

1.Liturgia tygodnia. W poniedziałek wspomnienie św. męczenników Andrzeja Kim Taegona, kapłana Pawła Chong Hasanga i towarzyszy. We wtorek święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty. W sobotę wspomnienie bł, Władysława z Gielniowa, kapłana,

2.Prośba do rodziców o zapisywanie dzieci na katechezę. Wzrost wiary i kształtoawnie wrażliwości moralnej nie dokonuje się okazjonalnie, ale poprzez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego i dzieł bożych na katechezie i niedzielnej Eucharystii.

3.Jak co roku, w trzecią niedzielę września świat pracy z całej Polski udaje się na Jasną Górę, aby odbyć kolejną Ogólnopolską Pielgrzymkę. Wraz z całym światem pracy łączymy się w gorącej modlitwie do Jasnogórskiej Pani o błogosławieństwo Jej Syna dla naszej Ojczyzny.

4.W ubiegłą niedzielę w naszej Ojczyznie przeżywaliśmy Uroczystość beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej. Nasze potrzeby, troski, kłopoty i problemy przedstawiajmy Bogu przez wstawiennictwo nowych błogosławionych.

5.Z Katechizmu płockiego – Prymat Piotrowy. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza „Jedynie Szymona uczynił Pan Opoką swojego Kościoła, nadając mu imię Piotr. Powierzył mu klucze Kościoła, ustanowił go pasterzem całej trzody. Dar związywania i rozwiązywania, dany Piotrowi, został udzielony także Kolegium Apostołów pozostającemu w łączności z głową swoją. Ta pasterska misja Piotra i innych Apostołów stanowi jeden z fundamentów Kościoła. Jest ona kontynuowana przez biskupów pod prymatem Piotra” (KKK 881). Prymat to dar Chrystusa dla Kościoła jako posługa Piotra i jego następców na rzecz jedności. Prymat różni się od form rządzenia w innych ludzkich społecznościach. Nie jest to urząd koordynujący ani kierowniczy, nie można go również sprowadzić jedynie do prymatu honorowego ani też pojmować jako przywództwa typu politycznego. Należy rozumieć go w perspektywie Ewangelii. Już w Kościele apostolskim święty Piotr cieszył się otrzymanym od samego Pana Jezusa tytułem pierwszego między Apostołami. Wiele swiadectw tego faktu znajdujemy w Nowym Testamencie. Opisy powołania Apostołów i listy członków Kolegium Apostolskiego zawsze wymieniają Piotra na pierwszym miejscu. Prymat Piotra, nadany mu przez samego Jezusa, od początku był uznawany w całym Kościele. Świadectwem tego jest postawa świętego Pawła Apostoła, który mimo iż otrzymał misję nawracania pogan od samego Chrystusa, szukał także jej potwierdzenia z ust Piotra. Po męczeńskiej śmierci Piotra Apostoła w Rzymie, autorytet pierwszego Biskupa Rzymu przeszedł na Jego następców. Katecheza 78.

6.W niedzielę 19 września nie będzie mszy św. w wspólnotach polskich. Jesteśmy zaproszeni do Sanktuarium Notre Dame de Laghet. Od godziny 12h00 możliwość pique -niquer. Od godziny 14h00 czas modlitwy, uwielbienia i dawania świadectwa. O godzinie 16h30 msza św. pod przewodnictwem biskupa André Marceau.