XXIV Niedziela zwykła 12.09.2021 r. Ogłoszenia duszpasterskie.

1.Liturgia tygodnia. W poniedziałek wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła. We wtorek święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W środę wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. We czwartek wspomnienie św. Męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa. W sobotę święto św. Stanisława Kostki, zakonnika.

2.W tym tygodniu obchodzić będziemy święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest znakiem nadziei i zwycięstwa, bo jest znakiem naszego zjednoczenia z Chrystusem umarłym i zmartwychwstałym. Czy znak krzyża świętego znajduje się w naszych domach?.

3.18 września Kościół wspomina i czci św. Stanisława Kostkę – patrona polskiej młodzieży. Św. Stanisław Kostka pozostaje nadal, pomimo upływu wieków, czytelnym i wyrazistym wzorcem dla młodego pokolenia Polaków.

4.Z Katechizmu płockiego. Biskup. Kim jest biskup w Kościele? Najkrótsza odpowiedz brzmi, że jest następcą apostołów. Apostołowie zaś to uczniowie powołani w sposób szczególny przez Jezusa, tworzący kolegium Dwunastu. Dwunastu Apostołów to fundament nowego Ludu Bożego. Chrystus wysłał ich na świat, aby napełnieni mocą Ducha Świętego, głosili Ewangelię. Apostołowie wybrali sobie pomocników i przez włożenie rąk przekazali im dar Ducha Świętego otrzymany od Chrystusa, udzielając im pełni sakramentu święceń. W ten sposób – z pokolenia na pokolenia – przez nieprzerwane następstwo biskupów przechodzi pierwotna tradycja, a dzieło zbawienia trwa i rozwija się aż do naszych czasów. Zachowana w ten sposób ciągłość apostolskiej posługi nazywa się sukcesją apostolską. Wraz z tym szczególnym darem powierzona została biskupowi potrójna władza – nauczania, uświęcania i rzadzenia. Władza nauczania polega na nieustannym i wytrwałym obowiązku głoszenia Dobrej Nowiny oraz na trosce o zachowanie czystości przekazu Ewangelii. Władza uświęcania związana jest z udzielaniem sakramentów świętych, modlitwą, pracą, posługą słowa oraz osobistym przykładem, poprzez który biskup prowadzi wiernych do zródła życia Bozego, zycia w zjednocaeniu z Chrystusem. Ostatnim wymiarem posługi biskupa jest władza pasterzowania. Biskupi kierują powierzonymi sobie poszczególnymi Kościołami jak zastępcy i legaci Chrystusa radami, zachętami i przykładami. Pasterska władza biskupa jest służbą jedności i miłości na rzecz wspólnoty Kościoła. Katecheza 76.

5.Msze św. na Lazurowym Wybrzeżu w niedzielę 12 września

  • 9h00 Col de Villefranche w kościele Notre Dame de France
  • 15h30 Cannes w kościele Sacre-Coeur du Prado