XVIII Niedziela zwykła 1.08.2021 r. Ogłoszenia duszpasterskie.

1.Liturgia tygodnia. W środę wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, kapłana. W piątek Uroczystość Przemienienia Pańskiego.

2.W dzisiejszą niedzielę 1 sierpnia wspominamy kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Dobremu i Miłosiernemu Panu polecajmy tych, którzy swoje życie oddali za nas, za Ojczyznę.

3.Sierpień, a zwłaszcza jego pierwsza połowa to czas pieszych pielgrzymek do naszego narodowego częstochowskiego sanktuarium. Nie mogąc podążyć osobiście, dołączmy przynajmniej duchowo do rzesz pielgrzymich, dołączmy swoje modlitwy i umartwienia, wszelki trud i wyrzeczenie. A wszystko to niech będzie ku jeszcze większej chwale Bogarodzicy w naszym narodzie i w nas.

4.Z Katechizmu płockiego. Kościół jest misyjny. Jezus Chrystus do swoich Apostołów skierował te słowa „Idzćie więc i nauczajcie wszystkie narody”(Mt 28,19). Słowa te nazywamy nakazem misyjnym Chrystusa. W nakazie tym odkrywamy prawdę o Kościele, który ze swej natury jest misyjny, posłany przez Chrystusa do wszystkich narodów, aby czynić je uczniami.(KKK 849 -850). Misyjność Kościoła wypływa zatem z woli Bozej. Na Kościele spoczywa więc obowiązek rozkrzewiania wiary. Jego pierwszym i najważniejszym zadaniem jest głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu. Przypomniał o tym Jan Paweł II, największy misjonarz naszych czasów, w encyklice Redemptoris missio „Od samego początku mojego pontyfikatu zdecydowałem się podróżować aż po krańce ziemi, by dać wyraz tej trosce misyjnej, i właśnie bezpośredni kontakt z ludami, które nie znają Chrystusa, przekonał mnie bardziej, jak pilna jest ta działalność….. Nikt wierzący w Chrystusa, żadna instytucja Kościoła nie może uchylać się od tego najpoważniejszego obowiązku, głoszenia Chrystusa wszystkim ludom”(Redemptoris Missio 1 i 3). Wprawdzie nie każdy z nas może wyjechać na misje, każdy z nas powinien mieć „ducha misyjnego”. Co to znaczy? To znaczy, że mnie jako osobę wierzącą jednakowo musi boleć np. brak kapłanów w Azji , Afryce, Ameryce Poludniowej, co w Europie. Jednakowo musi mnie boleć głód dziecka na ulicach Kalkuty, co na ulicach własnego kraju. Dopiero wtedy będę autentycznym chrześcijaninem, gdy nauczę się odpowiedzialności za cały Kościół. Katecheza 74

5.Msze św. na Lazurowym Wybrzeżu w XVIII Niedzielę zwykłą.

  • 9h00 Col de Villefranche w kościele Notre Dame de France
  • 15h30 Cannes w Kościele Sacré-Coeur du Prado