XV Niedziela zwykła 11.07.2021 r. Ogłoszenia duszpasterskie.

1.Liturgia tygodnia. W poniedziałek wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika. We wtorek wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta. We czwartek wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła. W piątek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. W sobotę wspomnienie bł. Jadwigi, królowej.

2.Wspomnienie NMP z Góry Karmel, przypomina nam wartość i znaczenie medalika. Dla wielu ludzi medalik czy krzyżyk – zwłaszcza złoty czy srebrny – stał się elementem dekoracji ubioru. Niech u chrześcijan – przy noszeniu medalika – motywy estetyczne zawsze ustępują religijnym i moralnym. Medalik noszony z wiarą i miłością jest zródłem wewnętrznej mocy i siły. Pamiętajmy, że są liczne przykłady, gdy poprzez medalik wielu doznawało cudu ocalenia od zła, kalectwa i śmierci. Warto pomyśleć dziś o szkaplerzu oraz zapytać się, dlaczego niektórzy z nas tak łatwo pozbyli się go. Warto sięgnąć do historii Tadeusza Reytana utrwalonej na obrazie Matejki, oraz do zeznania Kazimierza Pułaskiego, który przed bitwą pod Sawannah mówił o swoim zagubionym szkaplerzu.

3.W czasie wakacji i urlopów, wędrówek i obozów trzeba przypomnieć szczególnie mocno o obowiązku święcenia niedzieli. Niedziela u pierwszych chrześcijan była dniem zgromadzenia wiernych, dniem celebracji eucharystycznej, dniem składania ofiar na cele dobroczynne, dniem oczekiwania powrotu Pana. Niech taką będzie niedziela i u współczesnych chrześcijan.

4.Z Katechizmu płockiego – Kościół jest powszechny. Słowo „powszechny”, czyli „katolicki” oznacza „uniwersalny” czyli „cały” lub „zupełny” por. KKK830. Przymiotnik ten określa uniwersalny Kościół, który obejmuje swą działalnością cały świat, nauczając całości prawdy Chrystusowej. Kościół Katolicki jest więc powszechny w odróżnieniu od tych wspólnot, które uznają tylko część prawdy, albo chcą być kościołami określonego narodu, kręgu kulturowego czy jednej warstwy społecznej. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza „Kościoł jest powszechny, ponieważ jest w nim obecny Chrystus”. Powszechność Kościoła jest doskonale uzasadniona biblijnie. Według Pisma Świętego Bóg, który sam jest obejmującą wszystko rzeczywistością, chciał, aby pełnia Jego bóstwa zamieszkała w Chrystusie, by przez Niego zjednoczyć wszystko i pojednać ze Sobą por. Kol 1, 19-20. Do pełni orędzia o zbawieniu należy również to, że całe jego bogactwo może się objawić jedynie poprzez wejście w różnorodność narodów świata i ich kultur por Ef 3, 8-12. Stwierdzenie – Kościół jest powszechny – oznacza więc – Kośćiół głosi pełną wiarę i zbawienie każdemu człowiekowi i całej ludzkości. Kośćiół dysponuje całą prawdą i wszystkimi środkami potrzebnymi do zbawienia. Powszechność jest dla Kościoła nie tylko darem, ale i zadaniem. Kośćiół jest bowiem mesjańskim Ludem Bożym, który choć nie obejmuje faktycznie wszystkich ludzi, to jednak jest zalążkiem jedności, nadziei i zbawienia dla całego rodzaju ludzkiego. Istniejąca więc już powszechność Kościoła ma być dopiero urzeczywistniona w pełni poprzez jego działalność misyjną. Katecheza 72.

5.Msze św. na Lazurowym Wybrzeżu w niedzięlę 11 lipca.

  • 9h00 Col de Villefranche w kościele Notre Dame de France
  • 15h30 Cannes w kościele Sacre – Coeur du Prado