XIV Niedziela zwykła 4.07.2021 r. Ogłoszenia duszpasterskie.

1.Liturgia tygodnia, W poniedziałek wspomnienie bł, Marii Terysy Ledóchowskiej, dziewicy. W sobotę święto św. Benedykta, opata, patrona Europy.

2.Kościół w Polsce wspomina błogosławioną Marię Teresę Ledóchowską – założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Celem zgromadzenia jest szerzenie Królestwa Bożego na ziemi przez pracę nauczycielską i wychowawczą, apostolstwo w środowiskach najuboższych oraz wszelką działalność przyczyniająca się do szerzenia wiary. Jan Paweł II w czasie swej pielgrzymki do Polski, którą odbył w Świętym Roku Odkupienia i w roku Jubileuszu Matki Boskiej Jasnogórskiej, ogłosił w Poznaniu 20 czerwca 1983 r. Matkę Urszulę błogosławioną.

3.Pamiętajmy o Dniu Pańskim, o każdej wakacyjnej niedzieli i obowiązku uczestniczenia we Mszy św. Z tego obowiązku nie możemy się zwalniać w czasie wakacji.

4.Z Katechizmu płockiego. Zjawisko grzechu i słabości w Kościele jest faktem bezspornym i widocznym od samych początków. Nie grzeszność jednak, ale właśnie świętość stanowi istotę Kościoła. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza”Kościół jest nieskazitelnie święty. Chrystus bowiem jako Syn Boży, który wraz w Ojcem i Duchem doznaje czci jako sam jeden Święty, umiłował Kościół jako swoją oblubienice, wydając zań samego siebie, aby go uświęcić. Złączył go ze sobą jako swoje ciało i hojnie obdarzył darem Ducha Świętego na chwałę Bożą. Kosciół jest więc świętym Ludem Bożym, a jego członkowie są nazywani świętymi” (KKK 823). Na czym opiera się ta nauka? Już u początku istienia Kościoła św Paweł w Liście do Efezjan pisał, że Chrystus umiłował i oczyścił Kościół, aby był on chwalebny, nie mający skazy, święty i nieskalany. Ef 5, 26-27. Kościół, chociaż składa się z grzesznych ludzi, przez Chrystusa niesie uświęcenie. To w nim także Jezus Chrystus złożył całą pełnię zbawczych środków. W nim wreszcie zdobywamy swiętość dzięki łasce Bożej (KKK 824). Stanowiąc Kościół jesteśmy wspólnotą Świętych, bo otrzymaliśmy chrzest święty, uczestiniczymy w świętej Eucharystii, przyjmujemy inne sakramenty. Poprzez Kościół doświadczamy wspólnoty z Maryją, Aniołami, Apostołami i Świętymi. Kościół Chrystusowy jest święty, choć składa się z grzesznych ludzi. Każdy z jego członków, niezależnie od pełnionej funkcji, jest grzesznikiem i każdy został objęty zbawieniem Chrystusa. Katecheza 71.

5.Msze święte na Lazurowym Wybrzeżu w Niedzielę 4 lipca

  • 9h00 Col de Villefranche w Kościele Notre-Dame de France
  • 15h30 Cannes w Kościele Sacre-Coeur de Prado