XIII Niedziela zwykła 27.06.2021 r. Ogłoszenia duszpasterskie.

1.Liturgia tygodnia. We wtorek Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W środę wspomnienie św. pierwszych męczenników świętego Kościoła Rzymskiego. We czwartek wspomnienie św. Ottona, biskupa. W sobotę święto św. Tomasza, apostoła.

2.Myślimy o wakacjach, urlopach. Przygotowujemy się do nich, zaczynamy je. Pan Jezus powiedział „Przyjdzcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię”. Przez wakacyjny odpoczynek wzmacniajmy nasze siły fizyczne i duchowe, aby z nowym zapałem wrócić do naszych obowiązków.

3.Na trasach naszych rozjazdów wakacyjno – urlopowych nie omińmy sanktuariów, odwiecznych miejsc kultu, tych wszystkich świadectw, które ukazują tysiącletnią chrześcijańską kulturę naszego narodu. Czasami naprawdę warto nadrobić parę kilometrów, pokonać niewielkie przeszkody, by poznać jeszcz jedną wspaniałą kartę ojczystej historii. Na trasach naszych wakacyjnych wędrówek niechaj pogłębia się zrozumienie najgłębszego związku, jaki od tysiąca lat istnieje pomiędzy narodem a Kościołem.

4.Z Katechizmu płockiego. Kościół jest jeden. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, „Kościół jest jeden: ma jednego Pana, wyznaje jedną wiarę, rodzi się z jednego chrztu, tworzy jedno Ciało, jest ożywiany przez jednego Ducha ze względu na jedną nadzieję, u której kresu zostaną przezwyciężone wszystkie podziały” (KKK 866). Jak należy rozumieć tajemnicę jedności Kościoła? Kościół jest jeden ze względu na swoje zródło, którym jest doskonała jedność Osób Trójcy Świętej. Jest jeden ze względu na swego Założyciela, którym jest Chrystus. Jest również jeden ze względu na swoją duszę, czyli Ducha Świętego, który „tak dogłębnie wszystkich zespala w Chrystusie, że jest zasadą jedności Kościoła. Jedność należy więc do istoty Kościoła (por. KKK 813). Jedność ta objawia się w wyznawaniu jednej wiary otrzymanej od Apostołów, w sprawowaniu tego samego kultu, a zwłaszcza sakramentów oraz w przyjęciu jednej władzy ustanowionej przez samego Chrystusa. Jako wierzący jesteśmy zobowiązani wyznawać, że tym jedynym Kosciołem Chrystusowym jest Kościół katolicki rządzony przez Następcę Piotra i przez biskupów pozostających z nim w łączności (por. KKK 816). Wierzymy zatem, że Kościół katolicki – pomimo grzechu i słabości jego wyznawców – jest autentycznym i jedynym Kościołem Chrystusowym.

5. Msze św. na Lazurowym Wybrzeżu w niedzielę 27.06.2021 r.

  • 9h00 Cole de Villefranche w kościele Notre Dame de France
  • 15h30 Monaco w kościele Sainte Devote