XII Niedziela zwykła 20.06.2021 r. Ogłoszenia duszpasterskie.

  1. W poniedziałek wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika. We czwartek Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. W piątek wspomnienie NMP Świętogórskiej z Gostynina.
  2. Kto z nas cierpi , jest pełen udręki czy duchowej rozterki, komu brak ciepła i serca niechże pamięta, że Kościół w czerwcu szczególnie wpatruje się w otwarte serce Zbawiciela. Jeśli czyjeś serce krwawi, pęka z bólu, drży boleśnie, znajdzie z pewnością wytchnienie w Sercu Jezusa – „zródle wszelkiej pociechy”
  3. .Przed nami czas odpoczynku, czas wakacji. Pamiętajmy jednak, że Bóg nie wyjeżdża na wakacje. Z Bogiem więc przeżyjmy ten wakacyjny czas. Niech ten czas będzie dla nas okazją do zbliżenia się do Boga, okazją do pogłębienia naszej wiary. Poprzez przyrodę, piękno naszej ojczystej ziemi niech przemawia do nas Bóg. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca.
  4. Z Katechizmu płockiego. Lud Boży. Kościół zastał utworzony i uporządkowany na tym świecie jako Lud Boży, społeczność wierzących w Chrystusa, w której z ustanowienia Bożego obowiązuje ustrój hierarchiczny> Lud ten kierowany jest przez następcę św. Piotra i biskupów pozostających z nim w łączności. Wierni, czyli członkowie tej społeczności, to zarówno świeccy chrześcijanie, jak i święci szafarze, czyli duchowni. Wśród wiernych są takze tacy, którzy poświęcają się Bogu w życiu konsekrowanym, żyjąc w zakonach lub instytutach świeckich. Członkiem tej społeczności, której Założycielem i Głową jest Jezus Chrystus, staje się człowiek nie przez narodziny fizyczne, ale przez wiarę w Chrystusa i przyjęcie chrztu świętego. Prawem, które obowiązuje w tej wspólnocie jest nowe przykazanie miłości, zgodnie z którym ludzie winni wzajemnie miłować się tak, jak Chrystus ich umiłował (J 13,34).Wreszcie do tego nowego Ludu Bożego, stanowiącego narzędzie zbawienia wszystkich i posłanego do całego świata, powołani są wszyscy ludzie i wszystkie narody. Osoby, które stają się członkami tej społeczności, dostępują udziału w zadaniach Chrystusa – Kapłana, Proroka i Króla. Jako ci, których Chrystus Pan „uczynił kapłanami Bogu i Ojcu swojemu” (Ap 1,6), wierni są wezwani do tego; by składać Bogu duchowe ofiary przez pełne wiary korzystanie z sakramentów, modlitwę, świadectwo świątobliwego życia, wyrzeczenie, cierpienie i czynną miłość. Katecheza 68.
  5. Msze św. na Lazurowym Wybrzeżu w niedzielę 20 czerwca 2021 r.
  • 15h30 Monaco w kościele Sainte Devote
  • 18h00 Col de Villefranche w kościele Notre Dame de France