XI Niedziela zwykła 13.06.2021 r. Ogłoszenia duszpasterskie.

1.Liturgia tygodnia. We wtorek wspomnienie bł. Jolanty, zakonnicy. We czwartek wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika. W sobotę wspomnienie św. Romualda, opata.

2. Rozpoczęliśmy miesiąc czerwiec. Miesiąc ten poświęcony jest szczególnie czci Boskiego Serca. W Polsce kult Serca Zbawiciela był bardzo żywy. To przecież na prośbę biskupów polskich Klemens VIII w 1765 r. rozciągnął na cały Kościół Uroczystość Serca Pana Jezusa. Powszechną praktyką było tzw. poświęcenie rodzin Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Znajdzmy czas na wspólną modlitwę do Serca Pana Jezusa w naszych rodzinach.

3. Z Katechizmu płockiego. Początek Kościoła. Prapoczątek Kościoła sięga chwili, kiedy nie istniał jeszcze ani człowiek ani świat. Jak bowiem naucza katechizm „przyczyny powstania Kościoła należy szukać w odwiecznej woli Boga, który chciał, by ludzie osiągneli zbawienie nie pojedynczo, lecz we wspólnocie” (KKK759). Realizacja tej idei trwa od początku świata. Szczególne przygotowanie do założenia Kościoła dokonało się w czasach Starego Testamentu. Gdy ludzie przez grzech zniszczyli jedność z Bogiem i między sobą, Bóg postanowił ją przywrócić i zawarł przymierze z narodem Izraela. Tym samym nadał mu godność ludu Bożego. Lud ten miał być wzorem zjednoczenia wszystkich narodów. Niestety, Izraelici przez grzechy zerwali to przymierze, konieczne więc stało się zawarcie Nowego Przymierza, które ustanowił Jezus Chrystus (KKK762). Zapowiedział On też nadejscie Królestwa Bożego. Zgodnie z wolą Ojca zostało ono zapoczątkowane już na ziemi w założonym przez Jezusa Kościele (por. KKK763). Jego historycznym zalążkiem i początkim jest „mała trzódka”, czyli ci, których Jezus zgromadził wokół siebie i dla których jest Pasterzem. Założonej przez siebie wspólnocie ” Pan Jezus nadał….. strukturę, która będzie trwała aż do całkowitego wypełnienie Królestwa.(KKK765) Niezmiernie doniosłym momentem było ustanowienie dwunastu apostołów z Piotrem na czele. Reprezentują oni dwanaście pokoleń Izraela i stają się fundamentem Kościoł oraz całego Królestwa Bożego (por. KKK765). Kluczowym wydarzeniem w procesie powstawania Kościoła było ofiarowanie się Jezusa dla naszego zbawienia, uprzedzone w ustanowieniu Eucharystii, a zrealizowane na krzyżu. Znakiem początku i wzrastania Kościoła – Oblubienicy Chrystusa jest wypływająca z boku Zbawiciela krew i woda. Kiedy Zbawiciel ustanowił Kosciół na ziemi, już po swoim wniebowstąpieniu zesłał Ducha Świętego. Dzieki temu darowi wspólnota przestała być anonimową grupą wyznawców Jezusa, lecz ujawniła się wobec świata jak Kościół, który rozpoczął publiczne głoszenie Ewangelii.. Od tej chwili jego zadaniem jest prowdzenie wszystkich ludzi do zbawienia (KKK767). Warto podkreślić, że Kościół ziemski nie jest wieczny, lecz trwać będzie tylko do momentu „chwalebnego powrotu Pana” (KKK769), kiedy to osiągnie swoje wypełnienie. Zanim to nastąpi, wspólnota wyznawców Chrystusa była, jest i będzie poddawana wielu ciężkim próbom. Po ich pokonaniu „wszyscy sprawiedliwi…… zostaną zgromadzeni w Kościele powszechnym u Ojca” (KKK 769). Katecheza 67.

4. Msze św. na Lazurowym Wybrzeżu w niedzielę 13 czerwca 2021 r.

  • 9h00 Col de Villefranche w kościele Notre Dame de France
  • 15h30 Cannes w kościele Sacre – Coeur du Prado