Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 23.05.2021 r. Ogłoszenia duszpasterskie.

1.Liturgia tygodnia. W poniedziałek Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. We wtorek wspomnienie św. Bedy Czcigodnego, kapłana i doktora kościoła. W środę wspomnienie św. Filipa Nereusza, kapłana. We czwartek wspomnienie św. Augustyna z Canterbury, biskupa. W sobotę wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy.

2. W poniedziałek drugi dzień świąteczny – Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Zachowajmy jego świąteczny charakter. Postarajmy się o nasze uczestnictwo we Mszy świętej. Msza święta w naszej wspólnocie o godzinie 9h00.

3. Kończy się okres wielkanocny. Pamiętajmy o przykazaniu kościelnym „Przynajmniej raz w roku spowiadać się a w czasie wielkanocnym Komunię święta przyjmować”. Ci, którzy nie skorzystali ze spowiedzi wielkanocnej mogą ten obowiązek spełnić jeszcze w tym tygodniu.

4. Z Katechizmu płockiego. Zesłanie Ducha Świętego. Zapowiedz Zesłania Ducha Świętego jako daru dla Ludu Bożego znajdujemy w księgach Starego Testamentu, a zwłaszcza u proroków Ezechiela i Joela. Do nich w swoim nauczaniu nawiązuje Jezus, posługując się symboliką wody czystej i żywej, aby wskazać, obietnicę, którą jest Duch Święty Ożywiciel ( J7,37 b -39). Jezus nazywa Ducha Świętego „obietnicą Ojca”, zapowiada także chrzest Duchem Świętym, Jego zaś zstąpienie na apostołów wiąże z udzieleniem im wielkiej mocy, która uzdolni ich do świadczenia o Nim „aż po krańce ziemi” (Dz 1,3-8). Wypełnienie obietnicy zesłania Ducha Świętego dokonuje się w dniu Pięćdziesiątnicy, która była jednym z trzech wielkich świąt żydowskich. Obchodzono ją w pięćdziesiąt dni po święcie Paschy. Pięćdziesiątnica była świętem upamiętniającym otrzymanie przez Izraelitów Prawa na górze Synaj oraz dniem wdzięczności za pomyślne żniwa. Podczas tego święta Izraelici mieli obowiązek odbycia pielgrzymki do świątyni jerozolimskiej. Święto Zesłania Ducha Świętego określane jest również mianem Zielonych Świąt. Przez wieki w tym dniu procesyjnie obchodzono zasiane pola, a domy przyozdabiano zielonymi gałązkami, tatarakiem, kwiatami i wieńcmi. Duch Święty jest Osobą, która przez wieki prowadzi Kościół i wzywa do dawania świadectwa o prawdzie Chrystusa. To On uświęca wiernych poprzez łaski udzielane w sakramętach świętych i ożywia serca wierzących do czynów braterskiej miłości (KKK739). On jest Tym, który leczy ludzkie serca i porusza je do dawania świadectwa wierze i przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy nie potrafimy się modlić (KKK 146). Przekazywanie daru Ducha Świętego dokonywane jest w Kościele poprzez nałożenie rąk – najpierw przez apostołów, a obecnie przez ich następców – w sakramentach świętych. W ten sposób, można powiedzieć, trwa w Kościele łaska Pięćdziesiątnicy. Katecheza 65.

5. Msza Święta naa Lazurowym Wybrzeżu w Niedzięlę Zesłania Ducha Świętego.

  • Col de Villefranche w kościele Notre Dame de France o godzinie 9h00
  • Nie będzie Mszy Świętej w Monaco