Uroczystość Wszystkich Świętych 1.11.2023 r. Ogłoszenia duszpasterskie.

1.1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. W ostatnich dniach udawaliśmy się na cmentarze, aby porządkować groby. To dobrze. Jest to wyraz nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Pamiętajmy jednak, że to nie wszystko, nie jest to cała prawda. W duchu głębokiej i żywej wiary w życie wieczne pośpieszmy im z pomocą. Z wdzięczności za trud ich życia doczesnego dla nas zanieśmy im ten wielki dar Mszy św., Komunii św., modlitwy. Zanieśmy im w darze to, co naprawdę kosztuje ofiary i poświęcenia z naszej strony, a przede wszystkim swoje nawrócenie i pokutę. Wtedy też zaniesiony przez nas na grób kwiat i zapalona lampka nagrobna będą wyrazem czegoś, co jest naprawdę cenne w oczach Boga, a nie tylko zewnętrzną dekoracją. Wobec wielkiej i świętej tajemnicy śmierci i życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.

2. 2 listopada Dzień Zaduszny. Nasze zamyślenie o śmierci, o przemijaniu i wieczności niech będzie okazją do odnowienia naszej wiary w rzeczy ostateczne: w sąd Boży, w odpowiedzialność człowieka przed Bogiem za swoje życie. Uczą nas tego i o tym przypominają groby naszych przodków – zwłaszcza tych, którzy swoje życie oddali, aby inni mogli żyć.

3.Msze Święte na Lazurowym Wybrzeżu 1 i 2 listopada 2023 r.

  • 1 listopada – Col de Villefranche w kościele Notre Dame de France o godzinie 9h00
  • 2 listopada – Col de Villefranche w kościele Notre Dame de France o godzinie 19h00