Uroczystość Wszystkich Świętych 1.11.2020 r. Ogłoszenia duszpasterskie

1.Wraz z całym Kościołem powszechnym przeżywamy dziś w liturgii Uroczystość Wszystkich Świętych. Wspominamy i zarazem modlimy się do Boga przez wstawiennictwo tych, którzy przebywszy trud ziemskiego pielgrzymowania cieszą się wieczną chwałą w niebie. Prosimy ich o pomoc i wstawiennictwo przed Panem, abyśmy mogli wspólnie z nimi spotkać się w Niebieskiej Ojczyznie. Msza św. w naszej wspólnocie o godzinie 9h00. O godzinie 15h30 będzie odprawiona Msza św. dla Wspolnoty polskiej w Cannes.

2.Jutro 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Nie jest to dzień smutku i żałoby, ale ufności i nadziei. Wierzymy bowiem, że Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród umarłych i nas wszystkich pociągnie do siebie. Nie będzie Mszy św. w naszej wspólnocie. Z powodu wirusa Covid 19 od 2 listopada nie będzie celebracji w naszych kościołach, aż do odwołania.

3.Świętych obcowanie – Komunia świętych. Świętych obcowanie polega na tym, że wspólnota Kościoła istnieje nie tylko na ziemi, ale przekracza granice śmierci – między Kościołem pielgrzymującym na ziemi a tymi, którzy „zasnęli w pokoju Chrystusowym”, istnieje łączność i wzajemne świadczenie sobie dobra. Mówimy więc również o łączności świętych na ziemi ze świętymi w czyśćcu i ze świętymi w niebie. Wierni na ziemi pozostają w łączności ze świętymi w niebie. Uroczyście wspominamy świętych, wzywamy ich pomocy i pośrednictwa u Boga oraz naśladujemy ich w życiu. Oni zaś uwielbiają Boga wraz z nami, wstawiają się za nami i proszą Boga o nasze zbawienie oraz o zbawienie ludzi przebywających w czyśćcu. Obcowanie ze świętymi w niebie łączy nas z Chrystusem jako Zródłem i Głową Ludu Bożego. Zarówno święci w niebie jak i na ziemi łączą się ze zmarłymi w czyśćcu. Święci w niebie wspomagają ich swoją modlitwą, a wierni na ziemi odpustami, dobrymi uczynkami oraz szczególnie Ofiarą Mszy świętej oraz innymi modlitwami zanoszonymi do Boga w ich intencji. Zmarli zaś w czyśćcu nie mogą już ani spełniać dobrych uczynków, ani modlić się za siebie, ale mogą dziękować świętym w niebie za pomoc oraz okazywać nam wdzięczność poprzez swoje modlitwy. (Katecheza 89 z Katechizmu płockiego)