Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 30.05.2021 r. Ogłoszenia duszpasterskie.

1.Liturgia tygodnia. W poniedziałek święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. We wtorek wspomnienie św. Justyna, męczennika. We czwartek wspomnienie św. męczenników Karola Lwangi i towarzyszy. W sobotę wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika.

2. W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej kończy się czas wyznaczony przez Kościół do odbycia spowiedzi wielkanocnej. Czy spełniłem swój święty obowiązek członka wspólnoty Kościoła?.

3. W najbliższą niedzielę w łączności z całym Kościołem we Francji będziemy przeżywać Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Uczestnictwo we Mszy św. będzie wyrazem naszej wiary w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

4. Dobiega końca maj. Jak przeżyliśmy ten piękny miesiąc poświęcony szczególnej czci Matki Najświętszej? Tak często za Jej przyczyną i przrz Jej wstawiennictwo uciekamy się do Boga w chwilach trudnych, bolesnych doświadczeń. Czy nie zapominamy o wdzięczności wobec Maryi?.

5. Z Katechizmu płockiego. Trójca Święta. Prawda o Trójcy Świętej mówi o tym, że jest jeden Bóg w trzech osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego, „nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w trzech osobach” (KKK 253), jesteśmy „chrzczeni w <imię< – a nie w <imiona< – Ojca i Syna i Ducha Świętego, ponieważ jest tylko jeden Bóg, Ojciec wszechmogący, i Jego jedyny Syn, i Duch Święty, Trójca Święta” (KKK233). Te Osoby Boskie różnią się jednak relacjami wzajemnymi i pochodzeniem. Bóg Ojciec zrodził przed wiekami Syna Bożego, współistotnego Sobie, a Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna Bożego. Rzeczywistość Trójcy Świętej była zapowiadana w obrazach w Starym Testamencie, między innymi w wizycie trzech Boskich wędrowców u patryjarchy Abrahama (Rdz 18, 1-15). Tę biblijną scenę uwiecznił na swej słynnej ikonie rosyjski malarz Andrzej Rublow, zaś Ojciec Święty Jan Paweł II w „Tryptyku rzymskim” opisał ją w poetyckich strofach słowami, „Było Przybyszów Trzech, których przyjmował z wielką czcią. Abram zaś wiedział, że to On, On jeden. Rozpoznał Głos, Rozpoznał obietnicę”. Dopiero jednak Jezus objawił nam, że Bóg jest Ojcem w niezwykłym sensie – nie tylko jako Stwórca, lecz jako odwieczny Ojciec w relacji do swojego jedynego Syna. Z kolei Jezus jest Synem wyłącznie w relacji do swego Ojca: „Nikt nie zna Syna, tylko Ojcie, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić” (Mt 11,27). Cały sens ziemskiej działalności Jezusa sprowadza się do tego, że objawia On Ojca, pełni Jego wolę i dokonuje zbawienia człowieka jako Syn Ojca, przyjmujący naturę ludzką. Uwielbienie Jezusa Chrystusa, przyjęcie Jego ofiary przez Ojca i objawienie ostatecznych losów świata dokonuje się w mocy Ducha Świętego (Tm 3,15). Duch Święty jest węzłem miłości spajającym Ojca i Syna, dlatego tajemnica wewnętrznej jedności życia Bożego jest dla chrześcijanina wezwaniem, aby w życiu kierować się miłością, szukając jedności na wzór Trójcy Świętej. Katecheza 24.

6. Msze święte w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej na Lazurowym Wybrzeżu.

  • 9h00 Col de Villefranche w kościele Notre Dame de France
  • 15h30 Monaco w kościele Sainte Devote