Ukraina

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI

Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, tel. +48(22) 53-04-800, 53-04-898
53-04-893, fax: +48(22) 83-80-967, e-mail: [email protected]
Warszawa, 20 lutego 2014 roku

Dzień modlitwy i postu w intencji Ukrainy
Umiłowani w Panu Bracia i Siostry!

Wydarzenia na Ukrainie, których jesteśmy świadkami, są dla nas wezwaniem do
modlitewnej solidarności w intencji pokojowego rozwiązania tego dramatycznego
konfliktu. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich wiernych Kościoła Katolickiego
w Polsce, aby najbliższy piątek 28 lutego br., stał się dla nas dniem modlitwy i postu
w intencji Ukrainy. Prosimy kapłanów i wszystkich wiernych, aby tę intencję włączyli
w swą modlitwę, zwłaszcza w modlitwę powszechną, zanoszoną do Boga w czasie
sprawowanych w tym dniu Mszy Świętych. Ufając, że ludzie dobrej woli wciąż znajdują się
po obu stronach konfliktu, do Was, Bracia i Siostry, kierujemy apel o gesty solidarności
i wsparcie dla narodu ukraińskiego w tym szczególnie trudnym dla niego czasie. Naszą
braterską pamięcią obejmujemy wszystkie ofiary bratobójczego konfliktu, a rodzinom
poległych wyrażamy słowa serdecznego współczucia i modlitewnej pamięci.

† Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący KEP
† Wojciech Polak
Sekretarz Generalny KEP
† Stanisław Gądecki
Zastępca Przewodniczącego KEP