Telewizja TRWAM – Oswiadczenie Episkopatu Polski

Oświadczenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski stanowczo apeluje o zmianę stanowiska KRRiTV w trwającym procesie koncesyjnym i przyznanie Telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie.

Wykluczenie stacji o charakterze religijnym w procesie koncesyjnym narusza zasadę pluralizmu oraz równości wobec prawa tym bardziej, że większość mieszkańców naszego kraju to katolicy, którzy powinni mieć zapewniony swobodny dostęp do programów TV Trwam w systemie naziemnej telewizji cyfrowej. Oczekują tego również liczni odbiorcy, w tym wielu chorych i samotnych.

Ufamy, że TV Trwam – nadająca od ponad ośmiu lat i wykazująca stabilność finansową – zostanie włączona do systemu telewizji cyfrowej w Polsce.

Członkowie Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 16 stycznia 2012 r.

16.01.2012 – List przewodniczącego Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego do Prezesa TVP
________________________________________
Włocławek, 13 stycznia 2012 r.
L.dz. 135/2012
Szanowny Pan
Jan Dworak
Przewodniczący Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Wyrażam żywy niepokój z powodu nieprzyznania TV Trwam przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji miejsca na multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej i w związku z przedłużającą się sprawą rozstrzygnięcia decyzji o dostępie do platformy cyfrowej dla jedynej ogólnopolskiej katolickiej stacji telewizyjnej w naszym kraju. Ponieważ TV Trwam, jak i zresztą Radio Maryja, stanowią bardzo istotny element informacji o życiu i pracy Kościoła katolickiego w Polsce, jako katolicy jesteśmy żywo zainteresowani i całym sercem popieramy zabiegi podejmowane przez ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka i wspierające go instytucje o przyznanie TV Trwam koncesji na multipleksie cyfrowym.
TV Trwam pełni misję ewangelizacyjną, promuje wartości chrześcijańskie i włącza się w ewangelizację kultury. Jako jedyna stacja telewizyjna transmitowała ważne dla milionów katolików wydarzenia związane z pielgrzymkami Ojca Świętego Benedykta XVI – myślę tu o Światowym Dniu Młodzieży w Madrycie, czy pielgrzymce do Niemiec.
W naszym demokratycznym kraju pluralizm poglądów i rozmaitość opinii dowodzą prawdziwej wolności myślenia i wyrażania słowa, o co przecież Polacy zabiegali od czasu walki z systemem komunistycznym.
Trudno sobie wyobrazić, by względy ideologiczne, oznaczające poczucie wyższości i pogardę okazywaną części społeczeństwa, mogły decydować o rozwiązaniach proponowanych w tej tak istotnej sprawie. Nie można ignorować katolickiego społeczeństwa, które stanowiąc większość w naszym kraju – przypomnę o tym, choć tym razem w innym kontekście – płaci abonament, jest podatnikiem i współfinansuje tym samym projekt multipleksu. Dlatego zgadzam się z głosami twierdzącymi, że katolicy maja prawo do bezpłatnego odbioru tej stacji w naziemnej cyfryzacji.
Biorąc powyższe pod uwagę, z najgłębszym przekonaniem poopieram starania podjęte przez różne środowiska katolickie, by zarówno TV Trwam, jak i Radio Maryja znalazły właściwe miejsce pośród innych mediów i dalej mogły służyć duchowemu dobru licznych rzesz polskich katolików.
Ufam, że Pan Przewodniczący znajdzie właściwe sposoby wyjścia z trudnej sytuacji.
Z wyrazami należnego szacunku
+ Wiesław Mering
Biskup Włocławski
Przewodniczący Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

Jedna odpowiedź na “Telewizja TRWAM – Oswiadczenie Episkopatu Polski

 1. KRRiT powtórnie w Sejmie ws. TV Trwam

  2012-02-02 11:25:48 / Anita Dąbek
  Ostatnia aktualizacja: 2012-02-02 11:28:52
  źródło: KRRiT
  26 stycznia br. odbyła się druga część posiedzenia sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu z udziałem KRRiT w sprawie rozszerzenia koncesji satelitarnych o prawo do rozpowszechniania programu drogą naziemną w sposób cyfrowy w sygnale multipleksu pierwszego. W spotkaniu z posłami udział wzięli Przewodniczący KRRiT Jan Dworak, Zastępca Przewodniczącego Witold Graboś, Członkowie KRRiT: Krzysztof Luft i Stefan Pastuszka oraz przedstawiciele Biura KRRiT.

  Tak jak poprzednio, w dyskusji skupiono się wyłącznie na decyzji o nieprzyznaniu Fundacji Lux Veritatis prawa do rozpowszechniania programu Telewizji Trwam w sygnale Multipleksu 1.

  Pytania w tej sprawie zadało 15 posłów przede wszystkim z ugrupowań Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska. W większości dotyczyły one finansowych i prawnych aspektów decyzji. Pytano ponadto o zawartość tematyki katolickiej w mediach audiowizualnych w Polsce.

  Poza parlamentarzystami w dyskusji głos zabrali prezes zarządu Fundacji Lux Veritatis, o. Tadeusz Rydzyk, CSsR oraz Lidia Kochanowicz, dyr. finansowy Fundacji.

  Odpowiadając Przewodniczący KRRiT Jan Dworak podkreślił, że większość z poruszonych kwestii była już przedmiotem pytań i doczekała się odpowiedzi podczas posiedzeń komisji senackiej 18 stycznia i komisji sejmowej 19 stycznia. Powtórzył więc, że na decyzji KRRiT zaważyła ocena sytuacji finansowej fundacji Lux Veritatis, m.in. fakt wysokiego zadłużenia, co spowodowało, że wskaźnik ryzyka zadłużenia długoterminowego wynosi 3,33. – Wysokość wskaźnika powinna zawierać się w przedziale zamkniętym do poziomu 1, a w przypadku przekroczenia poziomu 1 podmiot uważa się za bardzo zadłużony – powiedział Jan Dworak.

  Przedstawiając analizę bilansu finansowego Fundacji zaznaczył, że jej majątek był w ponad 79 proc. sfinansowany pożyczką od zakonu redemptorystów. Przypomniał także słowa prowincjała redemptorystów, o. Ryszarda Bożka, który w wywiadzie prasowym w 2008 roku mówił: „Prowincja jest właścicielem Radia Maryja i tylko jego. Nie mamy nic wspólnego ani z Telewizją, ani ze Szkołą, ani z Naszym Dziennikiem”.

  Odpowiadając na dalsze pytania Jan Dworak zaznaczył, że nie może być mowy o dyskryminacji katolików przez Krajową Radę, co zarzucił jeden z posłów. W związku z tymi zarzutami Przewodniczący KRRiT szczegółowo wyliczył audycje o charakterze religijnym w mediach publicznych oraz rozgłośnie Kościoła – diecezjalne, parafialne i zakonne.

  Podkreślił także, że żadne decyzje dotyczące procesu koncesyjnego „nie były konsultowane z nikim ze świata polityki”.

  Do przedstawienia odpowiedzi na wszystkie pytania nie doszło, gdyż Przewodnicząca Komisji Iwona Śledzińska-Katarasińska zakończyła posiedzenie wnioskiem do Przewodniczącego Krajowej Rady o przedstawienie pisemnej odpowiedzi na pozostałe pytania.

  Tego samego dnia na połączonym posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej przedstawiono wniosek grupy posłów PiS o zlecenie Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli w KRRiT w sprawie prawidłowości udzielania koncesji na nadawanie naziemnej telewizji cyfrowej. Komisje nie podjęły jednak decyzji, a Przewodniczący Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Arkadiusz Czartoryski zarządził przerwę w posiedzeniu do 15 lutego br.

Komentarze są wyłączone.