Ogłoszenia – Nicea – 2014.09.14

Święto Podwyższenia Krzyża.

Panu Bogdanowi dziękujemy za naprawę projektora. Teksty pieśni będziemy mogli śpiewać bez problemu. Zdajemy sobie sprawę jak bardzo pomaga nam to, gdy mamy tekst na ekranie. Przy okazji proszę, abyśmy Panu Bogu nie żałowali naszego głosu.
* Dziś Msza w Cannes i katecheza dla dzieci.
* W przyszłą niedzielę katecheza w Col de Villefranche oraz Msza w Monaco.

* Będzie religia dla dzieci przy Szkole Polskiej. Mogą uczestniczyć dzieci, które nawet do Polskiej Szkoły nie chodzą.

* W niedzielę o godz. 10.00 Pani Danusia Urbaniak podjęła się zabierać dzieci do salki na katechezę. Przyprowadzać je na Ofiarowanie. Dzieci przyjdą do ołtarza z lampionikami. Natomiast rodziców proszę aby uczestniczyli we Mszy i nie zostawali w salce czy na zewnątrz kościoła.

* Co do Mszy na Garibaldi – jest dotąd w każdą niedzielę o godz. 19.30.
Jest to pora późna, szczególnie w miesiącach jesiennych i zimowych. Nie możemy wcześniej dlatego, że gospodarze, którzy nam wypożyczają kaplicę mają Mszę o 18.00. Biorąc to pod uwagę chciałbym przenieść tę Mszę na sobotę wieczorem np. na godz. 18.00.
Przypomnę, że Msza sobotnia-wieczorna jest zadośćuczynieniem obowiązku Mszy niedzielnej. Tradycja Kościoła zawsze widziała tę Mszę jako niedzielną. Widać to wyraźnie w ceremoniach Wielkiej Soboty czy w przypadku Pasterki. Katolik ma wybór aby iść na Mszę w niedzielę lub w sobotę wieczorem. Inaczej mówiąc zaczynamy świętowanie Dnia Pańskiego już w sobotę wieczorem. Adoptując system Mszy sobotniej uzyskujemy większą swobodę wyboru. Podsumowując powiem; mniej ważne jest czy Msza będzie w sobotę wieczorem, czy w niedzielę – w polskiej Wspólnocie cz w parafii francuskiej. Istotne jest aby uczcić Mszą Dzień Pański. Katolik, który zlekceważy Mszę – to nie katolik.
* Za dwa tygodnie poświecenie samochodów i tornistrów na początek sezonu.
* 19 paźdź. – Pielgrzymka do Sanktuarium i piknik. Przyjeżdża Ks. Wicerektor
* Patronowie tego tygodnia to; Św. Robert, Św. Zygmunt, Św. Stanisław Kostka.