Ogłoszenia – Nicea. 2013.11.03

31. Niedziela Zwykła

*Listopad to miesiąc zmarłych. Szczególnie teraz pamiętamy o tych, którzy od nas odeszli. Może potrzebują naszej pomocy. Wyrazem naszej pomocy może być zapalony znicz, złożony kwiatek, ale najważniejsza jest modlitwa. Tu się liczy spowiedź i Komunia Św. Inne rzeczy są nieważne dla naszych zmarłych. Dlatego zachęcam aby przystąpić do Spowiedzi Św. W każdą niedzielę czekam przy wejściu na tych, którzy chcą skorzystać z Sakramentu Pojednania.
Inną formą pomocy duszom w czyśćcu – to wypominki. Na karteczkach wypisujemy imiona tych co już odeszli. Są one odczytywane i za nich się modlimy. Karteczki są przygotowane .
W miesiącu listopadzie wypominamy naszych zmarłych, odmawiamy dziesiątek różańca przed Mszą św. o godz.10.00.
We czwartek o 18.00 odprawiam Mszę za naszych zmarłych, których przedstawiamy Miłosierdziu Bożemu, przez wpisanie ich imion na karteczkach. Przy tej okazji mówię „Bóg zapłać” za ofiarę składaną z okazji wypominek. Wypominki to piękny polski zwyczaj i starajmy się go podtrzymać.
* Jutro Karola Boromeusza. Solenizantom składamy życzenia i ofiarujemy modlitwę. Jest to szczególna okazja, żeby się zwrócić do Bł. Jana Pawła. Święty Karol Boromeusz był patronem Karola Wojtyły.
*Trans-service – Polska firma; przewóz osób oraz paczek. Współpracuje z nią Karolina. Oferuje pomoc w rezerwacji biletu; 07 53 99 49 83