OGłOSZENIA.NICEA. 15.01.2012

Druga Niedziela Zwykła

* Dzisiaj w całym Kościele Katolickim obchodzony jest Dzień Emigranta. Modlimy się za tych, którzy nie mają równych praw w nowym społeczeństwie,
za tych, którzy „za chlebem” zmuszeni byli opuścić swoją Ojczyznę.
Razem z innymi Emigrantami modlimy się dziś w Monaco w kościele Sté. Dévote. Występują „Krakowiaczki, Pani Mariola czyta Psalm, Pani Teresa czyta Modlitwę Wiernych, Śpiewamy; Gdy się Chrystus rodzi, oraz Po górach dolinach
* Księdzu Andrzejowi dziękujemy za jego życzliwe przybycie do naszej wspólnoty, odprawienie Mszy i wygłoszenie kazania.
* Biskup Ordynariusz Nicei będzie wizytował w tym tygodniu Parafię Notre Dame d’Esperance, w tym kościół w Col de Villefranche, z którego korzystamy. Trzeba aby Polacy zaznaczyli swoją obecność. Proponuję dwie rzeczy; wspólnie z Francuzami posprzątać kościół i wokół kościoła oraz przyjść na Mszę z Biskupem. Jakie są daty?
1. Sprzątanie – środa od godz. 15.00
2. Msza wspólna – sobota godz. 17.00 Bardzo proszę, abyśmy umieli stanąć na wysokości zadania.
* Ks. Rektor prosi o składkę specjalną na potrzeby Polskiej Misji Katolickiej. Zbierzemy ją w przyszłą niedzielę, aby następnie odesłać ja do Paryża. Potrzeby są duże, dlatego że aktywność jest wielka. Staraniem Księdza Rektora jest kilka Domów Polskich we Francji, które dobrze służą Rodakom. To wszystko jednak potrzebuje zaplecza materialnego. Zechciejmy mieć swój udział w tym wielkim dziele. Niech nasza składka będzie wyrazem naszej dobrej woli.
* Ksiądz Wicerektor chce odwiedzić naszą parafię na początku lutego. Będzie na każdej Mszy a w sobotę wieczorem chciałby się spotkać z Wami. Już dziś Was na to spotkanie zapraszam. Może uda nam się stworzyć Radę Parafialną, czego u nas ciągle brakuje.
* Młodzieży naszej parafii proponuję kurs przedmałżeński. Spotkania; raz w tygodniu (wtorek), od marca, przez dwa albo trzy miesiące.