OGłOSZENIA.NICEA. 11.12.2011

Trzecia Niedziela Adwentu

* Księdzu Dziekanowi Krzysztofowi dziękujemy za przygotowanie i przeprowadzenie

rekolekcji. Dziękujemy również Księżom sąsiadom za pomoc w spowiedzi.

* Dzisiaj dzieci otrzymują nagrody za pracę nad tekstem o Świętym Mikołaju.

Nagrody wręczy nasz ksiądz rekolekcjonista, Ksiądz Dziekan Krzysztof Armatys.

Podziękowanie należy się dzieciom, jak również rodzicom. Opowiadanie jest

bardzo piękne, ale język jest literacki i dosyć trudny. Konieczna była pomoc

rodziców.

* Następny apel do dzieci. Wkrótce w kaplicy na placu Garibaldi będziemy mogli ustawić choinkę. Zapraszam dzieci, aby ją ustroiły łańcuchami i dekoracjami zrobionymi w domu. Oczywiście liczymy na pomoc rodziców.

* Mamy dla dzieci „Promyczek”, który przyszedł z Polski. Okazuje się, że to piękne pisemko jest bardzo poczytne i bardzo pomocne. Dotąd mieliśmy 10 numerów, i nie zawsze to wystarczało. Od nowego roku podwajam zamówienie. Ponadto proponuję, aby zgłosić; „moje dziecko chce zawsze brać Promyczek”. Wtedy robię etykietkę, naklejam i jest pewne, że dziecko go otrzyma, nawet gdyby w daną niedzielę nie było w kościele.

* Dziś Szkoła Polska oraz Amical des Polonais przy współudziale Panów Konsulów z Nicei i Monaco, urządzają spotkanie ze Św. Mikołajem.

Restauracja „La Ligure” 15rue Biscara. godz. 15.00. Mimo zaproszenia, proboszcz nie będzie obecny, bo z Księdzem Rekolekcjonistą pojadą na Mszę do Cannes.

* Jest jeszcze woda święcona przywieziona z Lourdes. W kontekście wyjazdów do Polski zachęcam; zabierzcie trochę wody do Waszych rodzin. Na pewno to ucieszy. Przynieście buteleczki, najlepiej podpisane

* Nasi przyjaciele Francuzi proszą o pomoc w obcinaniu żywopłotu i malowaniu salki

Jeżeli ktoś jest wolny to dobrze, a jeżeli nie to poprosimy niech trochę zaczekają, gdy Polacy powracają po Świętach.