Niedziela Palmowa 28.03.2021 r. Ogłoszenia duszpasterskie.

1.Liturgia Tygodnia. We czwartek – Wielki Czwartek – Pamiątka Ustanowienia Sakramentu Eucharystii. W piątek – Wielki Piątek – Pamiątka Męki i Śmierci Pana Jezusa. W Wielki Piątek obowiązuje nas post ścisły. W sobotę – Wielka Sobota – Dzień spoczynku Pana Jezusa w grobie. W niedzielę – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – Msze Święte – Wigilia Paschalna ze Wspólnotą francuską o godzinie 6h30. Msza Święta Rezurekcyjna o godzinie 9h00.

2.Wielka Sobota – Poświęcenie pokarmów – Cannes godzina 10h00, Col de Villefranche godzina 12h00, Monaco godzina 15h00.

3.W liturgii Kościoła przeżywamy dziś radosne chwile wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Zbawiciel wiedział, że wiwatujący na Jego cześć tłum już wkrótce będzie wołał:”Ukrzyżuj”! Miłość ku tobie, każe Mu jednak iść dalej – do końca, aby w pełni dokońać naszego odkupienia.

4.Wkraczamy w Wielki Tydzień. Przeżyjmy go tak, jak powinien przeżywać go człowiek wierzący, a więc godnie, po chrześcijańsku. Zwłaszcza te święte dni – Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota – niech będą dla nas dniami szczególnego przeżywania misterium paschalnego.

5. Z soboty na niedzielę zmieniamy czas z zimowego na letni. Przesówamy wskazówki zegara z godziny 2h00 na godzinę 3h00. Śpimy więc godzinę krócej.

6.Z Katechizmu płockiego – Agonia w Getsemani. Współczesna terminologia lekarska agonią nazywa okres bezpośrednio poprzedzający śmierć, charakteryzujący się stopniowym zanikaniem wszystkich czynności organizmu. Agonię zaś Jezusa należ rozumieć jako czas bezpośrednio poprzedzający Jego śmierć na krzyżu oraz cierpienia, które przeżywał w noc poprzedzającą mękę i śmierć. Zbawicie przeżywał w Ogrójcu mękę konania. Najistotniejszym zródłem cierpienia było odczuwanie przez Niego ciężaru zła i grzechu całej ludzkości. Jezus w Getsemani prowadzi dramatyczną duchową walkę. Jego ludzka wola nie walczy z wolą Bożą, lecz zmaga się z ludzkim uczuciem lęku w poczuciu śmiertelnego zagrożenia. Jezus w Ogrójcu broni się przed pokusą nieufności wobec woli Ojca. Opiera się przed pójściem za odruchami swojej ludzkiej natury. Jak ciężka była ta walka, świadczyć mogą krople krwawego potu, o których pisze Ewangelista Łukasz. Początkowo Jezus modli się tak, jak modliłby się każdy z nas, żeby – jeśli to możliwe – ominął Go ten kielich (Mt 26,39). Kiedy to nie uwalnia od lęku, Chrystus swoją trwogę oddaje Ojcu, cały powierza się woli Boga i przyjmuje bez zastrzeżeń przeznaczone Mu cierpienie. Całkowite oddanie i ogołocenie, osobista zgoda na śmierć na krzyżu wyrastają z najgłębszej miłości do Ojca i posłuszeństwa Jego zbawczej woli w stosunku do człowieka. Jezus pozostaje dla nas wzorem zawierzenia i zaufania Bogu aż do końca. Katecheza 53.

7.Msze Święta na Lazurowym Wybrzeżu w Niedzielę Palmową

  • 9h00 Col de Villefranche w kościele Notre Dame de France
  • 15h00 Monaco w kościele Sainte Devote