Niedziela Miłosierdzia Bożego – 19.04.2020

… Niedziela Bożego Miłosierdzia została ustanowiona na prośbę samego Pana Jezusa i przekazana siostrze Faustynie.

… Myślą, modlitwą i serem przenosimy się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. Wtedy; 17.08. 2002 Św. Jan Paweł II powiedział: „…zawierzam cały świat Bożemu Miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść «iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście» (por. Dzienniczek, 1732).
…Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!

 Następnie Papież się modlił: «Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego; dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego» 

Przesłanie to jest szczególnie aktualne dla nas dzisiaj, w dobie przygnębienia i frustracji z powodu światowej epidemii. Jako katolicy możemy optymistycznie i wiarą powtarzać: JEZU, UFAM TOBIE