IV Niedziela zwykła 31.01.2021 r. Ogłoszenia duszpasterskie

1.Liturgia tygodnia.

We wtorek Święto Ofiarowania Pańskiego. W piątek wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy. W sobotę wspomnienie św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy.

2.We wtorek 2 lutego przypada Święto Ofiarowania Pańskiego zwane tradycyjnie w Polsce Świętem Matki Boskiej Gromnicznej. W tym dniu według naszej tradycji święcimy świece. Świece te dawano do rąk konającym, poza tym zapalano je w czasie burzy i gromów, aby niebezpieczeństwo od domu oddalić, stąd też świece te gromnicami zwano.

3.Z Katechizmu płockiego. Objawienie Boże.

To prawda, że za pomocą swego rozumu każdy człowiek może w sposób pewny poznać Boga na podstawie Jego dzieł: piękna i harmonii przyrody, praw natury i głosu sumienia. Chrześcijanie jednak zgodnie wierzą, że istnieje jeszcze inny porządek poznania do którego człowiek nie może dojść o własnych siłach – Objawienie Boże. Bóg objawił się człowiekowi zaraz na początku dziejów, by uczynić go swym dzieckiem, przyjacielem i powołać do życia wiecznego. Kiedy zaś człowiek popadł w niewolę grzechu i śmierci, Bóg nie pozostawił go w tej niewoli, lecz objawił się, żeby go zbawić. I tak dał poznać się Abrahamowi oraz patriarchom wybranego przez siebie narodu izraelskiego, tworząc z niego lud przymierza. Wybawił go z niewoli egipskiej, objawiając w noc paschalną i na różnych etapach wędrówki do Ziemi Obiecanej swoją zbawczą moc. Pózniej przemawiał do tego ludu przez proroków, nawołując do wiary w Siebie oraz do przestrzegania swoich przykazań. Gdy nadeszła zamierzona przez Boga pełnia czasu, posłał On swego Syna, Jezusa Chrystusa narodzonego z Maryi Panny. Jezus Chrystus głosi Dobrą Nowinę o zbawieniu, każdym swoim słowem i czynem ukazuje Boga jako – ABBĘ -ukochanego Ojca, w końcu oddaje życie na Krzyżu i zmartwychwstaje, odsłaniając w ten sposób głębię miłości Boga do ludzi oraz Jego wolę wyzwolenia nas z grzechu i śmierci. Dosłownie Objawienie oznacza więc „odsłonięcie” Bóg stopniowo, przez swoją szczególną „pedagogię Bożą”(KKK53), dał się poznawać ludziom, przygotowując ich do wydarzenia oststecznego -przyjścia swojego jedynego Syna. Widziane w tej perspektywie Objawienie jest darowaniem się Boga człowiekowi w Jezusie Chrystusie. Nie tylko słowa i czyny Jezusa, lecz On sam, w swoim człowieczeństwie stał się objawieniem Ojca: jest jedno z Ojcem tak, że kto Go widzi, widzi i Ojca; kto spotyka się z Nim, spotyka się z Ojcem. Nazywamy to pełnią Objawienia. Dlatego kościół naucza, że Objawienie zakończyło się wraz ze śmiercią ostatniego świadka Zmartwychwstania i zaraz z zamknięciem procesu powstawania Pisma Świętego. Wszystko, co jest konieczne do zbawienia, wykonało się we Wcieleniu, Męce i Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest naszym jedynym Odkupicielem, naszą Drogą, Prawdą i Życiem. Katecheza 4 .

4.Msze św. na Lazurowym Wybrzeżu w IV Niedzielę zwykłą 31.01 2021 r.

  • 9h00 – Col de Villefranche w kościele Notre Dame de France.