IV Niedziela Wielkiego Postu 14.03.2021 r. Ogłoszenia duszpasterskie.

1.Liturgia tygodnia. W środe wspomnienie św. Patryka. W piątek Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

2.To już połowa Wielkiego Postu. Jak ten czas przeżyłem? Czy pomyślałem, pomyślałam już o spowiedzi św. – sakramencie pojednania z Bogiem i ludzmi?.

3.19 marca – Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. Niech ta Uroczystość będzie przypomnieniem dla wszystkich mężczyzn, zwłaszcza mężów, jaką rolę mają do spełnienia w życiu. zwłaszcza w życiu rodziny. Przez wstawiennictwo św. Józefa wypraszajmy potrzebne łaski dla naszych rodzin, które tworzymy i w których żyjemy. Obecny rok w Kościele jest Rokiem Świętego Józefa.

4.Z Katechizmu płockiego. Chrystus ofiarował siebie za nasze grzechy. Jezus Chrystus został umęczony na krzyżu, na wzgórzu Golgoty, podczas obchodów Paschy – największego święta żydowskiego. Stało się to według najnowszych badań 7 kwietna 30 roku. Męka i śmierć Jezusa Chrystusa, przedstawione przez Ewangelistów i poświadczone przez inne zródła historyczne , były dobrowolną ofiarą Odkupiciela, podjętą ze względu na miłość Ojca (por.KKK 609),” który nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” (1J 4,10). Syn Boży, pragnąc wypełnić wolę Ojca, wydał na śmierć samego siebie, aby nas wykupić z mocy grzechu i wyzwolić od śmierci wiecznej. Zastępując swoim posłuszeństwem nasze nieposłuszeństwo, odkupił nas i pojednał z Ojcem (por. KKK 615) Ofiara Jezusa Chrystusa, który niejako zastępując grzeszną ludzkość ofiarował siebie na śmierć, aby wynagrodzić Bogu Ojcu za nasze winy i zadośćuczynić za nasze grzechy, stanowi jedyną i ostateczną ofiarę Nowego Przymierza. Przywraca nam ona pełną wspólnotę z Bogiem i jest Jego darem, przewidzianym przez Ojca i podjętym przez Syna Bożego. Męka i śmierć zapowiedziane w czasie Ostatniej Wieczerzy obejmują wszystkich ludzi<są ofiarą za grzechy całego świata< (por.KKK 610). Jezus jest prawdziwym Barankiem Paschalnym, którego śmierć wyzwala nas z niewoli grzechu. (por.KKK 608). Podczas każdej Mszy św. wyznajemy tę prawdę, wołając <Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami<. Ilekroć bierzemy udział w Najświętszej Eucharystii, uczestniczymy w Ofierze Jezusa Chrystusa i korzystamy z jej obfitych owoców. Katecheza 56.

5.Msze św. na Lazurowym Wybrzeżu w IV Niedzielę Wielkiego Postu.

  • 9h00 Col de Villefranche w kościele Notre Dame de France
  • 15h30 Cannes w kościele Sacre – Coeur du Prado