Informacje parafialne . 2017.09.10

Informacje parafialne  . 2017.09.10

* Katechizacja to ważny element wychowania. Młode umysły, które są bardzo chłonne przez katechezę pozytywnie będą wypełnione wiedzą o Bogu, Kościele i ludziach, którzy wypełniają przykazania. Katecheza napełniania serca chłonne na miłości i dobra.
Otwieram listę dzieci uczestniczących w katechezie.
Rodzice zrobiliby wielką krzywdę swojemu dziecku, gdyby zaniedbali jego katechizację.
Punktem zasadniczym Katechizacji jest przygotowanie do Pierwszej Komunii, ale zapraszamy także dzieciom starsze i młodsze.
Liczę również na pomoc i współpracę rodziców. Mam piękne wspomnienia z minionych lat. Bo rodzice ładnie włączali się do katechezy.
Może teraz jedna czy druga mama zechciał a by być asystentką przy nauczaniu. Chętnie wprowadzę i pomogę aby mama mogła uczyć katechizmu. Mam nadzieję, że znajdą się takie mamy czy też babcie.

*. Spowiedź Święta niech będzie u początku rozpoczynania wielkiego wysiłku roku szkolnego. Doradzam spowiedź wszystkim; rodzicom i młodzieży. Rodzice niech doradzą swoim dzieciom spotkanie z Panem Jezusem

* Na uroczystości związane z osobą Gombrowicza (Msza święta o spokój jego duszy, modlitwę przy jego grobie i otwarcie muzeum.) zaprasza nas do Vence Ministerstwo Kultury z Warszawy, wdowa po poecie Pani Rita Gomrowicz, oraz Konsul Honorowy z Nicei. Vence. 24 września. br.

* W pierwszą niedzielę października (01.10). ..poświęcenie tornistrów i pojazdów.

* W drugą niedzielę października (08.10) ..pielgrzymka do Matki Bożej w Laghet oraz piknik Rodaków. Obiecał nam Ks. Rektor Gawron, że będzie z nami. W tę niedzielę nie będzie Mszy w Cannes, bo chcemy być razem u Matki Bożej w Laghet

* W sobotę poprzedzającą (07.10) …
Spotkanie młodzieży pracującej i studiującej. Zapraszam do Sali na Californie. Mała herbatka.

*. W minionym tygodniu Ojciec Święty Franciszek przebywał w Kolumbii aby zanieść temu krajowi przesłanie pokoju i pojednania. Wspierajmy jego wysiłki naszą modlitwa.

*. Wielkie trzęsienie ziemi w Meksyku zobowiązuje nas do braterskiej modlitwy za ofiary tego wydarzenia.

*. Jutro Msza w Cannes (15.30)