INFORMACJE DUSZPASTERSKIE – Nicea 2016.11.06

  1. Niedziela w ciągu roku

*. Listopad to miesiąc naszej pamięci i naszych modlitw za zmarłych.
Za naszych bliskich możemy ofiarować Mszę i Komunię Św.,
modlitwy, dobre uczynki, choroby i cierpienia, nasze niepowodzenia i
kłopoty oraz odpusty. Do 8 listopada odwiedzając pobożnie cmentarz
czy kościół i modląc się za zmarłych. Warunki zyskania odpustu
(nawet zupełnego); spowiedź, Komunia Święta, wolność od
przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, odmówienie Ojcze nasz,
Wierzę w Boga Ojca oraz dowolnej modlitwy w intencji Ojca
Świętego:

*. W piątek – Święto Odzyskania Niepodległości. (Armistice).
Oddajmy szacunek tym wszystkim, którzy walczyli o nasza wolność.
Zapraszam Was na Msze Św. za naszych bohaterów.
Garibaldi.Piątek. Godz. 18.00. (W ten piątek nie będzie katechezy.)

*. W miesiącu listopadzie przed Mszą Św. czytane są wypominki. Za
dusze wypominane odprawiane są Msze Św., oraz ofiaruję moje
codzienne kapłańskie modlitwy brewiarzowe.

*. Wyrazy uznania za liczny udział we Mszy na Wzgórzu Zamkowym 1
listopada. Nie najlepiej to wyszło w Dzień Zaduszny, pamiętajmy o
modlitwach za zmarłych.

*. Za dwie niedziele – uroczystość Chrystusa Króla. Episkopat polski
zachęca do oddania się osobistego oraz całego narodu Panu
Wszechświata.

*. Do grupy katechetycznej dołączyła ostatnio trójka dzieci. Na
katechezie dzieci są bardzo aktywne i razem z rodzicami chętne biorą
udział w zajęciach. Mam tu pytanie do rodziców; czy wszystkie dzieci
są zapisane na katechezę ? Czy rodzice pamiętają o tej sprawie?
Lepiej późno niż wcale.

*. Czas Adwentu rozpoczynamy 27 listopada

*. W sobotę przed Adwentem – rodzinne spotkanie i wieczorek przy
muzyce. Liczymy na pana Marka ze swoją ekipą.

. Dziś Msza Św. w Cannes, również w przyszłą niedzielę.

*. Nasze sprawy rodzinne; Jest do zabrania kuchenka mikrofalowa.
Nie nowa, lecz w dobrym stanie .

*.Pani Larysa (którą dobrze znamy z kościoła) otwarła gabinet
rehabilitacyjny. Używa nowoczesnych metod i metod naturalnych.
Zaprasza na masarze zdrowotne. 7, Bd. de la Madelaine
Tel,06 20 63 90 40