Informacje Duszpasterskie 2018.02.25

Druga Niedziela Wielkiego Postu

*. Droga Krzyżowa – każdy piątek W. Postu. Kaplica Garibaldi – godz.19.00
Niech nasza obecność z P. Jezusem cierpiącym będzie wyrazem naszej wiary i
naszej miłości. Zachęcam – dołóżmy starań, aby przyjść na Drogę Krzyżówą.
*. Katechizm – przez dwa tygodnie nie ma katechizmu. Dzieci mają wakacje.
Przy tej okazji wyrażam wdzięczność rodzicom, którzy zadają sobie trud, aby
co piątek przywieźć dziecko na religię.
*. Rekolekcje – wybraliście Ks. Nikodema. Przyjął zaproszenie. Niektórym
przypomnę, że Ks. Nikodem, ze swoim tamburynem uczył nas nowych pieśni,
które bogaciły nasz repertuar. Ks. Nikodem pracuje w górach. Jest
duszpasterzem Isoli. Data rekolekcji; 16, 17 i 18 marca. Jest to tydzień przed
Niedzielą Palmową. Niech każdy zrobi sobie postanowienie, że dołoży starań,
aby uczestniczyć i przyjść na Spowiedź Wielkanocną.
*. Biskup – mam dobrą nowinę – będziemy mieli zaszczyt gościć polskiego
biskupa. To Ks. Bp. Wiesław Lechowicz. Jest duszpasterzem Polonii na emigracji
Będzie u nas gościł z okazji naszego święta parafialnego – Królowej Polski.
*. Tydzień po tym Święcie  – pielgrzymka do Lourdes. Jest to pielgrzymka z okazji
160 rocznicy objawień. Samolot z Nicei 62€ (aktualnie – powrotny)
*. Grupa Różańcowa – w kopercie; zdarzenie ze Św. Józefem, intencja; „Naucz nas
Jezu Twojej miłości ofiarnej”. Za pracę nad stroną Grupy Różańcowej
podziękowanie dla pań; Alicji i Julii z Jabłonki.
*. Dziś Msza w Monaco, w przyszłą niedzielę w Cannes.