II Niedziela zwykła 17.01.2021 r. Ogłoszenia duszpasterskie.

1.Liturgia tygodnia. W środę wspomnienie św. Sebastiana, męczennika. We czwartek wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. W piątek wspomnienie św. Wincentego, diakona i męczennika. W sobotę wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła.

2.Od 18 do 25 stycznia trwa tydzień Powszechnej modlitwy o Jedność Chrześcijan. O tę modlitwę apelował do nas Ojciec św. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski „Jest mym gorącym pragnieniem, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa w mojej Ojczyznie nie ustawali w odkrywaniu braterstwa w Chrystusie wypływającego ze wspólnego chrztu. Chcemy dziękować za wspólnie przebytą drogę. Chcemy też modlić się o wytrwałość we wszystkich dążeniach ekumenicznych.”

3.Z Katechizmu płockiego. Drogi poznania Boga. Nie potrafimy dostrzec Boga naszym wzrokiem, ponieważ jest On Duchem. Jako istota duchowa pozostaje dla nas niewidzialny. Z tego względu rodzą się bardzo ważne pytania dotyczące możliwości poznania Stwórcy. Czy wogóle można poznać niewidzialnego Boga? Jakie drogi prowadzą do poznania Ojca Niebieskiego? O tym, kim jest Bóg, opowiada nam Pismo Święte. Nie jest to jedyna droga poznania Pana Zastępów. Stwórca objawia się także w doskonałości i pięknie swoich dzieł. Twarz człowieka, niebo pełne gwiazd, zmiana pór roku, narodziny dziecka – to ślady obecności Boga pośród nas. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Święta Matka Kościół utrzymuje i naucza, że naturalnym światłem rozumu ludzkiego można z rzeczy stworzonych w sposób pewny poznać Boga, początek i cel wszystkich rzeczy” (KKK 36). Przekonanie o możliwości takiego naturalnego poznania Stwórcy spotykamy już w Księdze Mądrości: „Głupi już z natury są wszyscy ludzie, ktorzy nie poznali Boga, z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, powierrze chyże, gwiazdy dookoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę”(Mdr 13,1-2,5). Przyroda i osoba ludzka dostarczają nam zatem swego rodzaju „dowodów” na istnienie Stwórcy. Nie chodzi tu o dowody w znaczeniu na przykład matematycznym lub sądowym, ale o „spójne i przekonujące argumenty, które pozwalają osiągnąć prawdziwą pewność” (KKK 31) Katecheza 3.

4.Msze św. na Lazurowym Wybrzeżu w Niedzielę 17.01.2021r.

  • 14h00 Col de Villefranche w kościele Notre Dame de France
  • 15h30 Monaco w kościele Sainte Devote