I Niedziela Adwentu 29.11.2020 r. Ogłoszenia duszpasterskie

1.Liturgia tygodnia. W poniedziałek święto św. Andrzeja Apostoła. W środę wspomnienie bł. Rafała Chylińskiego, kapłana. We czwartek wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, kapłana. W piątek wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy.

2.W najbliższą niedzielę 29.11.2020 r. rozpoczynamy Celebracje Mszy św. w naszych kościołach. Celebracje Mszy św. będą odbywać się z dużymi ograniczeniami(30 osób). Msza św. dla Wspólnoty polskiej w Nicei będzie odprawiona w Kościele Notre Dame de France o godzinie 9h00.

3.Rozpoczynamy w Kościele nowy rok liturgiczny czasem Adwentu. Okres Adwentu ma podwójny charakter: jest najpierw czasem przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, podczas których czcimy pierwsze przyjście Chrystusa między ludzi; jest także czasem, w którym nasza uwaga skierowana jest na oczekiwanie przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Z tych dwóch powodów okres Adwentu ma być dla nas czasem świętego i radosnego oczekiwania na spotkanie z Bogiem.

4.Z Katechizmu płockiego – Czyściec. W sakramencie pokuty Bóg odpuszcza człowiekowi grzechy i karę wieczną, którą zaciągamy popełniając grzech śmiertelny. Człowiekowi pozostaje jednak do odpokutowania kara doczesna. Nie zawsze jednak całkowite odbycie tej kary jest możliwe w czasie ziemskiego życia. „Ci, którzy umierają w łasce i w przyjazni z Bogiem, ale nie są całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba” (KKK1030). To oczyszczenie, które jest czymś innym niż kara wiecznego potępienia, Kościół nazywa czyśćcem (KKK 1031). Nauka o czyśćcu jest bardzo żywa wśród ludzi wierzących. Instyktownie czujemy, że by dostąpić pełni szczęścia w życiu przyszłym, jaką jest widzenie Boga twarzą w twarz, człowiek musi odpokutować za popełnione grzechy. Bóg w swym miłosierdziu dopuszcza taką możliwość po naszej śmierci. Cechą zasadniczą czyśćca jest proces oczyszczenia i dojrzewania duszy do radości nieba. W sprawie pomocy duszom czyśćcowym wypowiedział się m. in. Sobór Florencki w słowach:”Do złagodzenia tego rodzaju kar dopomaga im wstawiennictwo wiernych żyjących, a mianowicie ofiary Mszy świętej, modlitwy, jałmużny i inne akty pobożności, które zgodnie z postanowieniami Kościoła jedni wierni zwykli ofiarować za innych wiernych”(KKK 1031 – 1032). Katecheza 94.