Aleja Św. Jana Pawła II w Monako

We wtorek 13 maja 2014, w 33 rocznicę zamachu na Papieża, nastąpiła uroczystość wmurowania płaskorzeźby i nadania nazwy Św. Jana-Pawła II jednej z alei. Prowadzi ona od katedry do pałacu księcia. Inauguracji dokonał Książę wraz z małżonką. Poświęcenia dokonał Arcb. Monako.

201405131057

201405131060

201405131061

201405131064

201405131066