Uroczystość Objawienia Pańskiego 8.01.2023 r. Ogłoszenia duszpasterskie.

1.Uroczystość Objawienia Pańskiego, u nas tradycyjnie nazwaną świętem Trzech Króli, obchodzimy w Kościele już od IV wieku. Głosi ona, że Syn Boży posłany przez Ojca na świat objawił się ludziom jako Zbawiciel całego stworzenia. Hołd, jaki składają Mu Mędrcy ze Wschodu, jest znakiem, że i poganie zostali powołani do wiary. A w serce każdego wierzącego ten liturgiczny obchód przynosi prawdziwy pokój, ponieważ podkreśla pojednanie z Bogiem i wzywa do pojednania z braćmi. …

Czytaj dalej