2017. 04. 23….Niedziela Miłosierdzia Bożego

Ogłoszenia Duszpasterskie – 2017. 04. 23
Niedziela Miłosierdzia Bożego

*. Kanonizacja dwójki dzieci – świadków objawień Matki Bożej w Fatimie nastąpi 13 maja, podczas pielgrzymki Pp. Franciszka do Portugalii. Trójce dzieci 6-ciokrotnie ukazała się Matka Boża i przekazała trzy tajemnice fatimskie. Kilka lat później rodzeństwo zmarło, a treść tajemnic przekazała w latach 40-tych ubiegłego wieku Łucja Dos Santos – trzeci świadek objawień.
Trzecią tajemnicę łączono z zamachem na Jana Pawła II. Zarówno do pierwszego objawienia, jak i do zamachu doszło 13 maja. Polski papież, uważał, że od śmierci uchroniła go Matka Boża Fatimska. Kilkakrotnie pielgrzymował do Fatimy. Kulę, która go ugodziła, umieszczono w koronie figury Matko Bożej w sanktuarium fatimskim.

*. Pielgrzymka do Lourdes; Wybierzmy się do Matki Bożej – 24-27 Maj. Chcemy zamówić autokar. (3000€) Wyjdzie nam tym taniej im nas będzie więcej. Chyba nie możemy zostać na niedzielę. (dzieci idą do szkoły, ludzie do pracy.) Wielu nas po powrocie do Polski nie będzie miało łatwej możliwości aby pojechać do Lourdes . Skorzystajmy teraz z dogodnych warunków. Przygotować odpowiedni fundusz. Ile ?

*. Bardzo proszę aby ktoś zechciał mi pomóc w organizowaniu pielgrzymki do
Lourdes. Sprawa zapisów, autobus ..

*. Kardynał Hozer z Warszawy, który z polecenia Papieża wizytował miejsce objawień w Medjugorje, wydał opinię bardzo przychylną na temat tamtejszych wydarzeń wydarzeń.

*. Msza na Garibaldi – nastąpi zmiana godziny z 18 na 19.30. Upominają się o
to nasi parafianie, bo dzień się wydłużył. Jeszcze nie teraz, ale już zapowiadam.

*. Święto parafialne i piknik – już wkrótce. 7 maja.

*. Nie będzie Mszy w Cannes dnia 7 maja. Zapraszamy na nasze wspólne
świętowanie i na piknik pod sosenki.

*. Katecheza w piątek

*. Data I Komunii i Komunia Rocznicowa – druga niedziela czerwca. 11.06