14. maja – Fatimska .

Ogłoszenia Duszpasterskie – 2017. 05.14
*. Z okazji setnej rocznicy objawień Matki Bożej, Papież Franciszek odbył swoją pielgrzymkę do Fatimy. Ogłosił Świętymi dwoje pastuszków (Hiacyntę i Franciszka),
z którymi spotykała się Maryja sześć razy.

*. W objawieniach Maryja prosiła o poświęcenie jej Niepokalanemu Sercu całego świata, a w szczególności Rosji. Uczynił to Św. Papież Jan Paweł II.

*. Papieża Franciszka przyjęto wspaniale. Liczna była Polonia. Liczne flagi na placu świadczyły o obecności naszych Rodaków. Zarejestrowano 55 narodowości z całego świata.

*. Biskupi Polscy  odnowią Akt poświęcenia Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi w
sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Akt ten zostanie ponowiony w każdej polskiej diecezji i parafii. Z naszą Parafia Polska w Nicei – dołączymy do nich.

*. Chcemy pojechać z pielgrzymka do Matki Bożej w Lourdes. Ona na nas czeka. Czekają również Siostry w Domu Polskim. Składa się dobrze bo przypada długie wolne z okazji Święta Wniebowstąpienia. Może trzeba tylko załatwić wolne na piątek. Jest to  zawsze do zrobienia.  Matka Boża zasługuje na to aby pokonać trudności i wybrać się do Niej.

*. Umiejmy pokonać lenistwo i opieszałość. Wymówką niech nie będzie to, że byliśmy już w Lourdes. U Matki Bożej możemy wyprosić wiele łask dla siebie i dla bliskich.

Lista jest otwarta. Wpisowe – 50€. Pani Marysia czeka, aby zapisać Twoje nazwisko.
*. Wyjazd do Lourdes zaplanowany jest w środę wieczorem, powrót – w niedzielę rano.

*.Podziękowanie za zorganizowania Święta Królowej Polski i pikniku. Do tych, którzy pracowali, dołączamy również Państwa Rusaków, którzy wypożyczyli nam grilla. Dziękujemy też Panu Krzysztofowi, który zaopatrzył nas w wędlinę i podroby.

*. W rodzinnym gronie zostaliśmy do godz. 18.00, bo wszyscy czuli się dobrze.
Szkoda, że są tacy, którzy uciekają od braci i nie chcą być razem. Pytanie; czy mają coś na sumieniu ? …czy z natury są dzikuskami i odludkami ?

*. Od przyszłej soboty (20 maja) zmiana godzin Mszy na Garibaldi na godz. 19.30

*.Litania Loretańska – teksty do pobrania. Kartka pomoże nam modlić się nawet w autobusie, samochodzie czy tramwaju  – podczas dojazdu do pracy.

*. Pierwsza Komunia Św. (i Rocznica) w naszej parafii – 11 czerwca.

*.Papierosy przed kościołem Prosi pani katechetka – aby Polacy nie rzucali niedopałków przed schodami. Zwróćcie na to uwagę, nie przynoście nam wstydu. Miejcie odwagę upomnieć kolegę, lub podnieść jego peta i rzucić za niego do kosza.

*. Ks. Ireneusz obchodzi piękną rocznicę – 20 lat święceń kapłańskich. Na tę okazje przyjechała mama oraz inni członkowie rodziny. Łączymy się z nimi w ich świętowaniu i zapewniamy o modlitwie.